Hoppa till innehåll

Tullen har effektiverat varukontrollen i fråga om sexdockor som föreställer barn

7.3.2017 14.34
Pressmeddelande

Norska tullen publicerade den 3 mars 2017 ett meddelande där tullen sade sig ha beslagtagit sexdockor som föreställer barn. Finska tullen har fått ett tips från en aktör i speditionsbranschen om att det möjligt att likadana dockor som i Norge också försöker importeras till Finland. Tills vidare har sådana varuförsändelser inte påträffats i Finland.

Tullen fick i december 2016 ett tips från en upplyst aktör inom speditionsbranschen i Finland. Enligt tipset fanns det grund att misstänka att försök till import av sexdockor föreställande barn också förekommer i Finland. På basis av tipset har Tullen preciserat sina bevakningsanvisningar och sedan december riktat varukontroller mot varuförsändelser av detta slag.

Den inriktade varukontrollen har som avsikt att säkerställa att det till Finland inte kommer varor som är farliga för någons liv eller hälsa eller som till exempel kan sänka tröskeln att begå brott.

Importrestriktionerna förbjuder inte direkt import av sexdockor

Att importera sexdockor till Finland är inte förbjudet och kräver inte heller tillstånd. I fråga om alla konsumtionsvaror förutsätts det att de motsvarar bestämmelserna och att de uppgifter som lämnats om dem är korrekta. Konsumtionsvarorna får bl.a. inte innehålla förbjudna ytbehandlingsmedel eller giftiga kemikalier. Varornas säkerhet testas vid behov av Tullaboratoriet.

Sexdockor som föreställer barn utgör möjligtvis sedlighetssårande material. Då har Tullen möjlighet att kvarhålla försändelsen. I sådana fall övervägs det också om det är skäl att inleda en förundersökning i fallet.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande