Kundmeddelande 10.5.2016
Tullen och Finlands miljöcentral SYKE effektiverar övervakningen av export av avfallsskrot

10.5.2016 10.01 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 15.08
Pressmeddelande

Tullen och Finlands miljöcentral SYKE effektiverar i synnerhet övervakningen av export av begagnade apparater, bilar och bildelar samt övervakningen av dokument som krävs för dessa.

Export av avfall från EU kräver vanligtvis tillstånd för transport av avfall beviljat av SYKE. Tillstånd som behövs för transport av avfall är vanligtvis i kraft ett år.

Vi påminner exportörer av begagnade elektriska apparater och bilar om att den som exporterar avfall har skyldighet att ta reda på huruvida exporten i fråga kräver tillstånd eller inte samt att förbereda sig på varugranskningar som utförs av Tullen.

Mera information

Tullen: Kundanvisning för export 42: Export och granskning av begagnade elektriska apparater
SYKEs meddelande 12.5.2016: Blybatterier, skrotbilar samt el- och elektronikskrot medför problem i de internationella avfallstransporterna
SYKE: Internationell transport av avfall  

Kundmeddelande