Hoppa till innehåll

Tulldeklarering vid import från och med 1.1.2018/precisering

17.11.2017 8.45
Pressmeddelande

I Tullens kundmeddelande av 29.9.2017 angavs att de som inger importdeklarationer inte behöver göra några ändringar i deklarationernas datainnehåll, utan verksamheten kan fortsätta oförändrad. I samma kundmeddelande konstaterades också att momsregistrerade importörer inte längre i sina deklarationer behöver inkludera ”sådana uppgifter som före ändringen endast påverkade mervärdesbeskattningen”.

För klarhetens skull preciserar vi anvisningen enligt följande: Från och med 1.1.2018 behöver momsregistrerade importörer inte längre ange sådana uppgifter som fram till årsskiftet endast och allena påverkar mervärdesbeskattningen. Sådana uppgifter är nedsatt skattesats och mervärdesskattegrund. Obs. alla tullförfarandekoder, nationella förfarandekoder och tilläggskoder för särskild upplysning ska anges som tidigare.

Kundmeddelande