Tullhunden Onni arbetar mot illegalt snusflöde

19.5.2017 9.00
Pressmeddelande

Tullen har skolat en hund som specialiserat sig på att söka efter snus. Den ett och ett halvt år gamla labrador retrievern Onni började sitt arbete vid Tullen i början av maj. Onni är en s.k. kombihund som utöver snus också hittar narkotika och cigaretter i gods- och människoflöden. Snushunden Onni är placerad vid Åbo tullenhet i den rörliga kontrollgruppen i Satakunta, men den arbetar vid behov i hela landet.

Tullens nya snushund kan träffas i dag och i morgon i Åbo på Heikkilä kasernområde (Regementsvägen 15) i samband med evenemanget inom ramen för ”Sov tryggt”, ett projekt för övergripande säkerhet. Snushunden Onni uppträder på händelsetorget vid Tullens uppvisningar i dag kl. 9.45 och 14.30 samt i morgon kl. 9.45 och 14.15.

Tullen har mycket användning för den nya snushunden, eftersom smugglingen av snus ökar kraftigt. Tullen undersökte i fjol cirka 300 snusfall i vilka en rekordmängd illegalt infört snus avslöjades, sammanlagt 3 442 kilo. År 2015 påträffades 1 204 kg snus i de fall som undersöktes av Tullen. År 2010 beslagtog Tullen bara 36 kg snus. Målet med att skola en snushund är att stävja smuggling och upprätthålla risken att åka fast.

De senaste åren har snus smugglats in i Finland mest över västgränsen. Snuspartierna göms ofta i person- och paketbilar som kommer till Finland över landsgränsen i norr eller med färjor till hamnar i södra och västra Finland. I Sverige kan snus säljas fritt med stöd av ett EU-beslut. Snus beställs också i allt större omfattning från utländska nätbutiker. Snus har blivit en av artiklarna i den illegala näthandeln och saluförs i olika grupper i sociala medier. Det är enligt lag förbjudet att skaffa snus per post eller på något annat motsvarande sätt. En privatperson som anländer till Finland får för eget bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram snus per kalenderdygn.

Snushunden Onni

  • född 8.11.2015
  • Onnis förare Matti Koskela har arbetat 33 år vid Tullen, de senaste 17 åren som hundförare. Onni är Koskelas tredje tullhund.
  • Onni överläts till sin förare 28.12.2015.
  • Skolningen började hösten 2016. Skolningen innehöll först träning i socialisering och lydnad och fortsatte sedan med träning i identifiering av droger, cigaretter och snus.
  • Skolningen pågick till början av maj i år och därefter började Onni sitt arbete med sökning av snus.
  • Onnis kompetens upprätthålls vid sidan av arbetet genom fortbildning, repetitionskurser och nivåprov.
  • För skolningen av Onni svarar Tullens hundskola.
Pressmeddelande