SV

TULLENS PRESSINBJUDAN tisdagen 19.6 klockan 11–12 Helsingfors-Vanda flygplats: Europeiskt samarbete i fråga om tullhundverksamhet – internationell övning ordnas samtidigt som VM i fotboll

12.6.2018 10.30
Pressmeddelande

 

 

Tullmyndigheterna på EU-området har under de senaste åren effektiverat sitt samarbete gällande tullhundverksamheten. Inom ramen för Tull 2020-programmet har man grundat nätverket EU K9 Unit Network för ett effektivera informationsutbytet och utveckla hundverksamheten på det praktiska planet. Tullhundverksamhetens gemensamma övning ordnas i Finland 18.6–13.7.2018. Övningen har planerats så att den inriktas på passagerar- och varuflöden som fotbolls-VM ger upphov till. I övningen deltar hundekipage från flera olika EU-länder.

Tisdagen 19.6.2018 klockan 11–12 ordnas på Helsingfors-Vanda flygplats ett informationstillfälle där man presenterar den gemensamma övningen för tullhundarna samt hur hundverksamheten effektiverats genom nätverket EU K9 Unit Network. På plats finns bevakningsdirektör Mikko Grönberg, bevakningschef Kari Marjamäki och Flygtullens chef Mika Pitkäniemi. Vid informationstillfället kan man också intervjua hundförare från olika EU-länder samt bekanta sig med tullhundarnas arbete.

Anmälan om deltagande i informationstillfället senast måndagen 18.6 klockan 10 per e-post till adressen [email protected]. Samling klockan 10.50 i ankomsthallen 2A på Helsingfors-Vanda flygplats.

Pressmeddelande