Hoppa till innehåll

Tullens populära tullräknare utvecklades i samarbete med universitetsstuderande med kunden i fokus

26.1.2019 8.00
Pressmeddelande

Idag firas den internationella tulldagen. Världstullorganisationen WCO har valt ”Smarta gränser för smidigare handel, resor och transport” till årets tema. WCO betonar i temat bl.a. utnyttjandet av teknologin, vilket tullräknaren är ett bra exempel på. Att handla på nätet från utlandet har blivit allt vanligare och därför vill Tullen hjälpa och handleda kunderna.

På Tullens webbplats har man redan sedan några månader med den nya tullräknaren kunnat uppskatta hur mycket tullavgifter och mervärdesskatt man behöver betala för sina nätinköp som levereras från ett område utanför EU. Tullräknaren berättar utgående från de uppgifter man angett hur försändelsens leveransland inverkar på importskatterna. Därtill svarar tullräknaren på frågor om hur man hos Posten eller någon annan fraktförare kan höra sig för var paketet finns och hur man kan få paketet. Tullräknaren ger många bra tips och genererar till slut en minneslista som hjälp till nätköparen.

Den nya tullräknaren har fått god respons. Den började utvecklas i samarbete med datateknikstuderande vid Östra Finlands universitet. Samarbetet är en del av Tullens metoder att utveckla nya sätt att ge kundrådgivning och att få veta vilka behov kunderna har. Den finskspråkiga utvecklingsversionen av tullräknaren lanserades sommaren 2018. Användare ombads lämna respons om tullräknaren, och på basis av responsen utvecklades räknaren vidare under hösten då bl.a. varulistan utökades med nya varor. Nu har tullräknaren också tagits i bruk på svenska och engelska. Användningen av tullräknaren har tredubblats under hösten. Nuförtiden besöks sidan cirka 65 000 gånger i månaden.

Den nya tullräknaren är en utmärkt hjälp för nätköpare. Produkter som man köpt i en nätbutik kan lätt förtullas i deklarationstjänsten för import. Videor med anvisningar för hur postförsändelser ska förtullas kan ses på Tullens Youtube-kanal.

Pressmeddelande