Tullens mathund Aino har överträffat alla förväntningar som ställts på den

7.12.2019 15.15
Pressmeddelande

Finska Kennelklubben premierade idag årets tjänstehundar på Hundmässan. Årets tullhund är Finlands första mathund Aino. Fram till slutet av oktober hade Aino upptäckt 1 700 kilo förbjudna kött- och mjölkprodukter.

Golden retrievern Aino har tillsammans med sin förare Seija Kontunen varit lysande i sitt pionjärarbete. Fram till slutet av oktober hade Aino upptäckt cirka 1 700 kilo förbjudna produkter. Kilomängden är stor med tanke på att den främst består av medförda mackor och några fynd på flera kilo. Aino känner igen alla kött- och mjölkprodukter oavsett om de är processerade eller hur de är förpackade. Orsaken till att Tullen skolade en mathund är den afrikanska svinpesten som hotar svinuppfödningen. Man var tvungen att ta fram nya lösningar för att hindra sjukdomen från att spridas till Finland. I Ainos skolning ingick bl.a. studiebesök till Heathrows flygplats i England.

”Mathunden Aino har visat sig vara ett effektivt, förmånligt och synligt sätt att förebygga och avslöja införsel av kött- och mjölkprodukter samt hindra spridningen av djursjukdomar från tredjeländer till EU:s område. Aino har spelat en betydande roll då de finska myndigheterna har effektiverat sin bevakning av förpackade färska och processerade livsmedel vid gränsen mellan EU och Ryssland, bland annat för att bekämpa den afrikanska svinpesten”, motiverar bevakningschef Kari Marjamäki valet av Aino till årets tullhund.

”Aino har varit till oersättlig hjälp i vårt arbete att förebygga spridningen av farliga djursjukdomar, särskilt afrikansk svinpest, till vårt land. Vi har också vid EU-möten stolt presenterat Ainos arbete för andra medlemsstater och kommissionen. Dylikt myndighetssamarbete som förs i Finland mellan Tullen och veterinärmyndigheterna väcker också intresse utanför Finlands gränser”, berättar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana-Husu Kallio som var närvarande vid prisutdelningsceremonin.

Aino arbetar huvudsakligen vid östgränsen, men vid behov hjälper den till där det behövs, t.ex. på Helsingfors-Vanda flygplats. Aino rör sig smidigt från ett gränsövergångsställe till ett annat, eftersom den reser snällt i bilen och kan vid behov lugna ner sig och sova under bilresan. Ainos favoritplats att arbeta på är tåg. Den har lätt att anpassa sig till olika arbetsmiljöer.

Ainos största enskilda fynd är 44 kilo kött. Köttet hittades i resväskor som placerats i lastutrymmet på ett fordon som anlände från Ryssland. Köttet var inrullat i regn- och sängkläder samt plast, tidningspapper och folie. Bredvid förpackningen hade man därtill placerat påsar med kryddor och vitlök. Trots att mycket möda lagts ner på packandet, snappade Aino redan från långt håll upp doften av köttet och styrde målmedvetet tassarna mot fordonets lastutrymme.

Aino markerar sitt fynd passivt, dvs. den ställer sig bredvid det. Den försöker också trycka sin nos så nära doftkällan som möjligt. Belöningen för fyndet beror på situationen och på hur pigg Aino är. Aino blir aldrig trött på social belöning, dvs. beröm eller beröring. Godisbelöning uppskattas stort och är värt att sträva efter, men den bästa belöningen som den lekfulla Aino vet är att få leka med sin snörboll.

Aino tar inte sitt arbete på för stort alvar.

”Aino är alltid entusiastiskt med på allt. Den är intresserad av allt som sker omkring den och får den syn på något nytt utforskar den det modigt av ren nyfikenhet. Aino är lycklig när allt löper som det ska. Som dess förare är det min uppgift att se till att grunderna är i skick och att Ainos lycklighetsnivå är god”, säger hundförare Seija Kontunen.

 

aino-kennelliittojukka-patynen

 Aino älskar att posera för fotografier. Därför är det omöjligt att ta ett dåligt fotografi på Aino. Bild: Jukka Pätynen/Kennelliitto

 

Redan 50 år av hundverksamhet

Tullen har cirka femtio tullhundar som arbetar i passagerar- och godstrafiken. Tullhundar används som hjälp vid övervakningen av förbud och begränsningar som gäller varor såväl i land-, flyg-, järnvägs- och sjötrafik. Tullens hundar är skolade att söka efter narkotika, cigaretter, snus, kontanter, vapen och sprängämnen samt animaliska livsmedel. Tullens hundverksamhet är resultatrik och synlig samhällsskyddande myndighetsverksamhet vid Finlands gränser både i unionsintern trafik och tredjelandstrafik.

Tullen har skolat och använt tullhundar sedan år 1969. I år har det alltså gått 50 år sedan hundverksamheten inleddes. Detta firas med en tvåårig temautställning om tullhundarna på Tullmuseet. På våren publicerades tullhundarnas historik ”Koirat tullissa” (”Hundarna hos Tullen”).

Pressmeddelande