Hoppa till innehåll

Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

22.5.2019 9.42
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation samlades i Böle förvaltningscentrum den 21.5.2019. Kunddelegationen består av representanter för Tullen och för näringslivets organisationer och branschförbund. Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen fungerar som ordförande för mötet. I mötet behandlades aktuella ärenden såsom Tullens ställning i regeringsprogrammet, brexit-situationen, utrikeshandelsstatistik, den nya förordningen om kontroll av växt- och djursjukdomar och utvecklingen av det nya tullsystemet (UTU). Därutöver tog man upp kundernas frågor gällande bland annat vilken beredskap Tullen och aktörerna inom branschen har när minimigränsen för momsuppbörd försvinner år 2021. En diskussion fördes också gällande varukoder för träimport och flis i handeln med Ryssland samt övervakning vid import till EU av produkter som kommer att förbjudas i enlighet med engångsplastdirektivet.

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi)

Kundmeddelande