Hoppa till innehåll

Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

5.12.2018 14.51
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation samlades i Böle ämbetshus den 5 december 2018. Kunddelegationen består av representanter för Tullen och för näringslivets organisationer och branschförbund. Tullens generaldirektör Antti Hartikainen fungerar som ordförande för mötet. På mötet behandlades aktuella ärenden så som Brexit-situationen, samarbetet med Ryssland, Eurasiska tullunionen samt slopandet av minimigränsen för uppbörd av mervärdesskatt 1.1.2021, och i samband med detta den obligatoriska deklareringen av försändelser av ringa värde.

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen ([email protected])

Kundmeddelande