Hoppa till innehåll

Tullens kunddelegation behandlade aktuella ärenden

Utgivningsdatum 18.12.2020 10.00
Pressmeddelande

Tullens kunddelegation träffades via Skype den 15 december 2020. Kunddelegationen består av representanter för Tullen och för näringslivets organisationer och branschförbund. Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen fungerar som ordförande för mötet. Vid mötet behandlades aktuella ärenden såsom Tullens nya strategi, coronapandemins inverkan på Tullen och utrikeshandeln, brexit-läget, utrikeshandelsstatistiken, förordningen om kontroll av växt- och djursjukdomar samt utvecklandet av det nya tullklareringssystemet (UTU) och dess verkningar för kunderna.

Mera information: tullöverinspektör Marjo Saastamoinen (marjo.saastamoinen(at)tulli.fi)

Kundmeddelande