Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om upphävande av nationella förenklingar vid järnvägstransiteringar

Utgivningsdatum 6.3.2013 10.24 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 17.33
Pressmeddelande

27/2013, AHa/ATR

Nro                                                         Antopäivä
27/2013                                                  6.3.2013

Säädösperusta
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.6.2013 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Rautatieliikenteen toimijat ja valtuutetut vastaanottajat

Genom denna föreskrift upphävs

  • Tullstyrelsens beslut dnr 44/010/03 av den 7 mars 2003 (publicerat i TMD nr 66/2003) jämte ändringar (tillägg i TMD nr 225/2003 och förlängning av giltighetstiden i TMD nr 195/2007);
  • Tullstyrelsens beslut dnr 53/010/07 av den 3 april 2007 (TMD nr 66/2007);
  • Tullstyrelsens föreskrift dnr 142/010/09 av den 14 september 2009 (publicerad i TMD September 2009), vars giltighetstid har förlängts genom Tullstyrelsens föreskrift dnr 211/010/10 av den 21 december 2010 och Tullstyrelsens föreskrift dnr 201/010/11 av den 1 december 2011 (publicerad i TMD December 2011).

Ovannämnda beslut och föreskrifter av Tullstyrelsen gäller situationer där varor från Ryssland transiteras per järnväg till någon annan plats i Finland enligt förfarandet för järnvägstransitering samt de tillstånd att verka som godkänd mottagare som hänför sig till förfarandet. Från och med dagen då denna föreskrift träder i kraft ska man vid transitering per järnväg av varor som anländer från Ryssland använda sig av Tullens transiteringssystem (NCTS) och godkända mottagare ska kommunicera med Tullen via det elektroniska transiteringssystemet.  

TMD