Hoppa till innehåll

Tullin määräys alustoimituksissa noudatettavista menettelyistä

Julkaisuajankohta 15.1.2013 9.23
Tiedote

3/2013, AHa/AOL

Nro
3/2013

Antopäivä
15.1.2013

Säädösperusta
Tullilaki (1466/1994) 4 § 2 momentti, 9 § 1 momentti (715/2003)
Valmisteverotuslaki (182/2010) 19 § 1 ja 2 momentti
Arvonlisäverolaki 101 § (1486/1994) 2 momentti

Voimassaoloaika
21.1.2013 lukien toistaiseksi. Määräyksellä kumotaan Tullihallituksen 13.10.2010 antama määräys Dnro 160/010/10.

Kohderyhmät
Alusliikenteen tavarantoimittajat
Tullitoimipaikat

1. Yleistä

Alustoimituksilla tarkoitetaan seuraavien tavaroiden Suomessa tapahtuvia toimituksia ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- ja ilma-aluksiin, jos tavarat toimitetaan aluksiin verottomina tai tullittomina:

a) aluksen varaosat ja varusteet
b) aluksen poltto- ja voiteluaineet
c) aluksella matkustajille myytäviksi tarkoitetut tavarat
d) aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettaviksi tarkoitetut tavarat.

2. Yhteisötavarat

Yhteisötavaroiden alustoimituksissa on noudatettava vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia siitä riippumatta, onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella. Vienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia on noudatettava myös siinä tapauksessa, että tavarat ovat saaneet yhteisötavaroiden aseman, kun ne on luovutettu vapaaseen liikkeeseen tullieduin tietyn käyttötarkoituksen perusteella.

2.2 Tavanomainen menettely

Tavarantoimittajan on annettava Tullille sähköisesti vienti-ilmoitus ennen aluksen lähtöä. Ilmoitukseen ei tarvitse merkitä tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 30 A säädettyjä niin kutsuttuja turvatietoja eli poistumisen yleisilmoituksessa vaadittavia tietoja.

2.3 Kotitullausmenettely

Kotitullausmenettelyssä tavarantoimittajan tulee merkitä kirjanpitoonsa välittömästi kukin tavarantoimitus alukseen ja ilmoittaa kaikki toimitukset yhden kalenterikuukauden ajalta (koontijakso) Tullille täydentävällä ilmoituksella koontijaksoa seuraavan kalenterikuukauden 16. päivään mennessä.

Tavarantoimittaja tarvitsee Tullin luvan kotitullausmenettelyn käyttämiseen. Kotitullauslupa voi koskea ainoastaan Suomessa tapahtuvia tavarantoimituksia. Lupaa haetaan tullilomakkeella nro 692s_08. Lupahakemus toimitetaan joko Helsingin tullin kirjaamoon tai lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirmohki(at)tulli.fi.

3. Muut kuin yhteisötavarat

3.1    Alustoimitukset väliaikaisesta varastosta tai valvontatyypin I mukaiselta vapaa-alueelta

3.1.1 Väliaikainen varasto tai valvontatyypin I mukainen vapaa-alue sijaitsee samassa satamassa tai samalla lentokentällä kuin alus, johon tavarat toimitetaan

Riippumatta siitä, onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella, tavarat on esitettävä Tullille ennen niiden lastaamista alukseen. Lastausta ei saa aloittaa ilman Tullin lupaa.

3.1.2 Väliaikainen varasto tai valvontatyypin I mukainen vapaa-alue sijaitsee muualla kuin samassa satamassa tai samalla lentokentällä kuin alus, johon tavarat toimitetaan

Tavarat on asetettava ulkoisen passituksen tullimenettelyyn.

Passituksesta vastaavan on esitettävä tavarat määrätullitoimipaikassa purkausluvan saamiseksi. Tavarat on purettava purkausluvassa määrättyyn paikkaan, ja purkauslupaan on hankittava niin kutsuttu kapteenin kuittaus. Tämän jälkeen passituksesta vastaavan on esitettävä purkaustulos määrätullitoimipaikassa passituksen päättämiseksi.

3.2    Alustoimitukset muualta kuin väliaikaisesta varastosta tai valvontatyypin I mukaiselta vapaa-alueelta

Alustoimituksissa muualta kuin väliaikaisesta varastosta tai valvontatyypin I mukaiselta vapaa-alueelta on noudatettava jälleenvienti-ilmoitusta koskevia muodollisuuksia siitä riippumatta, onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella.

3.2.1 Tavanomainen menettely

Tavarantoimittajan on annettava Tullille sähköisesti jälleenvienti-ilmoitus ennen aluksen lähtöä. Ilmoitukseen ei tarvitse merkitä tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 30 A säädettyjä niin kutsuttuja turvatietoja eli poistumisen yleisilmoituksessa vaadittavia tietoja.

3.2.2 Kotitullausmenettely

Kotitullausmenettelyssä tavarantoimittajan tulee merkitä kirjanpitoonsa välittömästi kukin tavarantoimitus alukseen ja ilmoittaa kaikki toimitukset yhden kalenterikuukauden ajalta (koontijakso) Tullille täydentävällä ilmoituksella koontijaksoa seuraavan kalenterikuukauden 16. päivään mennessä.

Tavarantoimittaja tarvitsee Tullin luvan kotitullausmenettelyn käyttämiseen. Kotitullauslupa voi koskea ainoastaan Suomessa tapahtuvia tavarantoimituksia. Lupaa haetaan tullilomakkeella nro 692s_08. Lupahakemus toimitetaan joko Helsingin tullin kirjaamoon tai lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kirmohki(at)tulli.fi.

THT