Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de perioder för vilka bilskattedeklaration ska avges och om den tidpunkt då deklarationen ska avges

Utgivningsdatum 17.12.2015 11.07 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 15.40
Pressmeddelande

093/2015, AH/AOL

Dnr
93/2015

        Datum
        7.12.2015   

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2016–25.1.2017

Målgrupper
Registrerade ombud
Fordonsimportörer som anmält sig som sökande av status som registrerat ombud
Tullkontor som verkställer bilbeskattning

1. Perioder för vilka bilskattedeklaration ska avges

Tullen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. ska avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:

1:a perioden: den 1–10 dagen
2:a perioden: den 11–20 dagen
3:e perioden: den 21–sista dagen i månaden.

2. Tidpunkt då bilskattedeklaration ska avges

Registrerade ombud skall avge en bilskattedeklaration enligt i 40 § 3 mom. i bilskattelagen i maskinläsbar form senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § i lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

Perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen, sista inlämningsdag för perioddeklaration och förfallodag för skatt

1:a perioden: den 1–10 dagen
2:a perioden: den 11–20 dagen
3:e perioden: den 21–sista dagen i månaden

Tullens föreskrift nr 93/2015, 7.12.2015

Registrerade ombud ska avge bilskattedeklaration i maskinläsbar form för varje period senast den tiondedagen efter utgången av perioden.

Bilskatteperiod

Sista inlämningsdag
för perioddeklaration

Förfallodag

1. - 10.1.2016

20.1.2016

4.2.2016

11. - 20.1.2016

1.2.2016

15.2.2016

21. - 31.1.2016

10.2.2016

25.2.2016

1. - 10.2.2016

22.2.2016

7.3.2016

11. - 20.2.2016

1.3.2016

16.3.2016

21. - 29.2.2016

10.3.2016

29.3.2016

1. - 10.3.2016

21.3.2016

4.4.2016

11. - 20.3.2016

30.3.2016

14.4.2016

21. - 31.3.2016

11.4.2016

25.4.2016

1. - 10.4.2016

20.4.2016

6.5.2016

11. - 20.4.2016

2.5.2016

16.5.2016

21. - 30.4.2016

10.5.2016

25.5.2016

1. - 10.5.2016

20.5.2016

6.6.2016

11. - 20.5.2016

30.5.2016

14.6.2016

21. - 31.5.2016

10.6.2016

27.6.2016

1. - 10.6.2016

20.6.2016

5.7.2016

11. - 20.6.2016

30.6.2016

15.7.2016

21. - 30.6.2016

11.7.2016

25.7.2016

1. - 10.7.2016

20.7.2016

4.8.2016

11. - 20.7.2016

1.8.2016

15.8.2016

21. - 31.7.2016

10.8.2016

25.8.2016

1. - 10.8.2016

22.8.2016

5.9.2016

11. - 20.8.2016

30.8.2016

14.9.2016

21. - 31.8.2016

12.9.2016

26.9.2016

1. - 10.9.2016

20.9.2016

5.10.2016

11. - 20.9.2016

30.9.2016

17.10.2016

21. - 30.9.2016

10.10.2016

25.10.2016

1. - 10.10.2016

20.10.2016

4.11.2016

11. - 20.10.2016

31.10.2016

14.11.2016

21. - 31.10.2016

10.11.2016

25.11.2016

1. - 10.11.2016

21.11.2016

5.12.2016

11. - 20.11.2016

30.11.2016

15.12.2016

21. - 30.11.2016

12.12.2016

27.12.2016

1. - 10.12.2016

20.12.2016

4.1.2017

11. - 20.12.2016

30.12.2016

16.1.2017

21. - 31.12.2016

10.1.2017

25.1.2017

TMD