Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de perioder för vilka bilskattedeklaration ska avges och om den tidpunkt då deklarationen ska avges

7.11.2014 7.57 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.18
Pressmeddelande

112/2014, LN/AOL

Nr
112/2014

Datum
7.11.2014

Författningsgrund
40 § 2 mom. i bilskattelagen

Giltighetstid
1.1.2015–25.1.2016

Målgrupper
Registrerade ombud
Fordonsimportörer som anmält sig som sökande av status som registrerat ombud
Tullkontor som verkställer bilbeskattning

1. Perioder för vilka bilskattedeklaration ska avges

Tullen har med stöd av 40 § 2 mom. i bilskattelagen fastställt de perioder för vilka en bilskattedeklaration enligt 40 § 3 mom. ska avges. Deklarationsperioderna i varje kalendermånad är följande:

1:a perioden: den 1–10 dagen
2:a perioden den 11–20 dagen
3:e perioden den 21–sista dagen i månaden

2. Tidpunkt då bilskattedeklaration ska avges

Registrerade ombud ska avge en bilskattedeklaration som avses i 40 § 3 mom. i bilskattelagen i maskinläsbar form för varje period senast den tionde dagen efter utgången av perioden. Om den sista deklarationsdagen infaller på en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag, kan deklarationen enligt 5 § i lagen om beräknande av laga tid ännu inlämnas den första vardagen därefter.

Perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen, sista inlämningsdag för perioddeklaration och förfallodag för skatt

1:a perioden den 1–10 dagen

2:a perioden den 11–20 dagen

3:e perioden den 21–sista dagen i månaden

Tullens föreskrift nr 112/2014, 7.11.2014.

Registrerade ombud ska avge bilskattedeklaration i maskinläsbar form för varje period senast den tionde dagen efter utgången av perioden.

Bilskatteperiod

Sista inlämningsdag för          perioddeklaration

Förfallodag

1. - 10.1.2015

20.1.2015

4.2.2015

11. - 20.1.2015

30.1.2015

16.2.2015

21. - 31.1.2015

10.2.2015

25.2.2015

1. - 10.2.2015

20.2.2015

9.3.2015

11. - 20.2.2015

2.3.2015

17.3.2015

21. - 28.2.2015

10.3.2015

25.3.2015

1. - 10.3.2015

20.3.2015

7.4.2015

11. - 20.3.2015

30.3.2015

14.4.2015

21. - 31.3.2015

10.4.2015

27.4.2015

1. - 10.4.2015

20.4.2015

5.5.2015

11. - 20.4.2015

30.4.2015

15.5.2015

21. - 30.4.2015

11.5.2015

25.5.2015

1. - 10.5.2015

20.5.2015

4.6.2015

11. - 20.5.2015

1.6.2015

15.6.2015

21. - 31.5.2015

10.6.2015

25.6.2015

1. - 10.6.2015

22.6.2015

6.7.2015

11. - 20.6.2015

30.6.2015

15.7.2015

21. - 30.6.2015

10.7.2015

27.7.2015

1. - 10.7.2015

20.7.2015

4.8.2015

11. - 20.7.2015

30.7.2015

14.8.2015

21. - 31.7.2015

10.8.2015

25.8.2015

1. - 10.8.2015

20.8.2015

4.9.2015

11. - 20.8.2015

31.8.2015

14.9.2015

21. - 31.8.2015

10.9.2015

25.9.2015

1. - 10.9.2015

21.9.2015

5.10.2015

11. - 20.9.2015

30.9.2015

15.10.2015

21. - 30.9.2015

12.10.2015

26.10.2015

1. - 10.10.2015

20.10.2015

4.11.2015

11. - 20.10.2015

30.10.2015

16.11.2015

21. - 31.10.2015

10.11.2015

25.11.2015

1. - 10.11.2015

20.11.2015

7.12.2015

11. - 20.11.2015

30.11.2015

15.12.2015

21. - 30.11.2015

10.12.2015

28.12.2015

1. - 10.12.2015

21.12.2015

4.1.2016

11. - 20.12.2015

30.12.2015

14.1.2016

21. - 31.12.2015

11.1.2016

25.1.2016

(Laadittu 19.11.2014/Tulli ulkomaankauppa- ja verotusosasto)

TMD