Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om de obligatoriska elektroniska skattedeklarationer som avses i punktskattelagen och om undantag från dem

9.7.2014 13.09 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 11.22
Pressmeddelande

60/2014, LN/AOL

Nr
60/2014

Datum
9.7.2014

Rättsgrund
Punktskattelagen (182/2010) 32 § 4 momentet (495/2014)

Ikraftträdande
Fr.o.m. 1.9.2014 tills vidare

Målgrupp
Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod

1. Allmänt om obligatoriska elektroniska skattedeklarationer

I fortsättningen ska skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod (perioddeklaranter) i regel lämna in skattedeklarationen elektroniskt via Webbveivi, Tullens elektroniska system för deklarering av punktskattepliktiga produkter.

Tullen kan utfärda föreskrifter om införande av ett förfarande med elektroniska skattedeklarationer, undantag från elektroniska skattedeklarationer och om med vilka certifierings- och identifieringsmetoder elektroniska skattedeklarationer kan lämnas in.

2. Perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är obligatorisk

Utöver godkända upplagshavare, registrerade mottagare och skatterepresentanter ska även följande perioddeklaranter lämna in skattedeklarationen elektroniskt:

  • elnätsinnehavare, som enligt 9 § 1 mom. (966/2012) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen;
  • elproducent, som enligt 9 § 1 mom. (966/2012) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen;
  • användare av bränntorv, som enligt 17 § 1 mom. (966/2012) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen;
  • användare av tallolja, som enligt 17 § 1 mom. (966/2012) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen;
  • innehavare av naturgasnät, som enligt 21 a § (1400/2010) 1 mom. (966/2012) i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen;
  • tillverkare av biobrännolja, som enligt 11 a § (1399/2010) 2 mom. (965/2012) i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen;
  • huvudman för avstjälpningsplats, som enligt 9 § i avfallsskattelagen (1126/2010) ska registrera sig som skattskyldig hos Tullen.

2.1 Om Webbveivi inte fungerar

Om Webbveivi inte är tillgängligt av orsaker som beror på Tullen, ska den skattskyldige vänta tills Webbveivi åter är tillgängligt och lämna in sin skattedeklaration när systemet fungerar igen. Skattedeklarationen ska komma till Tullen senast den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration, dvs. den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden.

Om Webbveivi är ur bruk den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration, ska skattedeklarationen inlämnas via Webbveivi senast inom två vardagar efter den dag då Tullen har meddelat att driftavbrottet är över, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar.

Om driftavbrottet i Webbveivi upphör den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration, ska skattedeklarationen inlämnas via Webbveivi senast inom två vardagar efter den dag då Tullen har meddelat att driftavbrottet är över, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar.

Tullen informerar på sin webbplats om driftavbrott och om när de upphör. De skattskyldiga ska kontrollera när driftavbrotten är över.

2.2 Tillstånd att lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett

Tullen kan på skriftlig begäran bevilja en perioddeklarant tillstånd att lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett. Tillståndet beviljas bara av grundad anledning. Tillståndet kan beviljas till exempel när den skattskyldige inte har förutsättningar att lämna in elektroniska skattedeklarationer och skulle ha stora svårigheter med elektronisk deklarering.

Tillstånd till deklarering med pappersblankett söks skriftligt med tullblankett nr 972 hos Tullens punktbeskattning. Ansökan ska skickas till adressen Tullen/punktbeskattning, PB 512, 00101 Helsingfors.

Tullen kan återkalla tillståndet om det inte längre finns grunder för deklarering med pappersblankett. Den skattskyldige kan också själv begära återkallelse av tillståndet med tullblankett nr 972.

Också när det finns ett driftavbrott i Webbveivi och den skattskyldige inte kan kontrollera när driftavbrottet är över och inte kan lämna in skattedeklarationen via Webbveivi inom två vardagar efter den dag då driftavbrottet upphört enligt punkt 2.1 ovan, kan Tullen på begäran av den skattskyldige tillåta att denne lämnar in skattedeklarationen på en pappersblankett. Pappersblankett kan tillåtas till exempel när den skattskyldige på grund av resa eller semestertid inte har någon sådan person på plats som kan lämna in skattedeklarationen.

2.3 Allmänt tillstånd att övergå till reservförfarandet

Tullen beviljar ett allmänt tillstånd att övergå till reservförfarandet vid elektronisk skattedeklarering bara i undantagssituationer. Det allmänna tillståndet att tillämpa reservförfarandet beviljas i regel endast när Tullen bedömer att driftavbrottet blir långt. Som reservförfarande används skattedeklarationsblanketter på papper. Före övergång till reservförfarandet ska den skattskyldige alltid kontrollera om Tullen på sin webbplats beviljat ett allmänt tillstånd att tillämpa reservförfarandet i fråga om Webbveivi och hur länge tillståndet gäller. Vid behov ska den skattskyldige också kontakta kundstödet för punktskattedeklarering för att få anvisningar.

Om Webbveivi är ur bruk av orsaker som beror på Tullen ska man dock i första hand agera enligt punkt 2.1 ovan.

2.4 Tillåtelse till deklarering med pappersblankett bar för en viss skatteperiod

En perioddeklarant kan begära att Tullen tillåter skattedeklarering med pappersblankett för en enstaka skatteperiod. Detta kan vara nödvändigt till exempel i en situation där kunden av tekniska skäl inte lyckas skicka sin deklaration till Tullen via Webbveivi, trots att Webbveivi annars fungerar. Det bör dock beaktas att problemen med att skicka skattedeklarationen kan också bero på att de uppgifter som den skattskyldige matat in i Webbveivi inte är tillräckliga eller korrekta och att det är därför systemet inte godkänner deklarationen. I dessa situationer tillåter Tullen inte deklarering med pappersblankett. För att få hjälp med att fylla i skattedeklarationen ska den skattskyldige vid behov kontakta kundstödet för punktskattedeklarering.

När den skattskyldige behöver lämna in deklarationen för en viss skatteperiod på en pappersblankett, ska den skattskyldige kontakta kundstödet för punktskattedeklarering och begära att Tullen tillåter detta. Begäran och grunderna för begäran kan formuleras fritt. Om begäran godkänns skickar Tullen en bekräftelse till den skattskyldige. Pappersdeklarationen ska komma till Tullen senast den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration.

Om Tullen anser att begäran inte kan godkännas, kontaktar Tullen alltid utan dröjsmål den skattskyldige.

3. Perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är frivillig

Elektronisk skattedeklarering är frivillig för andra än de perioddeklaranter som nämns i punkt 2 ovan. Elektronisk deklarering är frivillig till exempel för dem som deklarerar oljeskyddsavgift samt dem som importerar eller tar emot elektricitet i annan egenskap än som nätinnehavare.

De perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är frivillig lämnar in en skattedeklaration bara för de skatteperioder då de har haft punktskattepliktig verksamhet.

4. Kundstöd för punktskattedeklarering

Kundstödet för punktskattedeklarering betjänar mån–fre kl. 9–15.

Telefonnumret till kundstödet är 0295 52 332 och e-postadressen är Nettiveivi(at)tulli.fi.

TMD