Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om ändring av Tullens föreskrift om de obligatoriska elektroniska skattedeklarationer som avses i punktskattelagen och om undantag från dem

Utgivningsdatum 5.11.2014 14.59 | Publicerad på svenska 11.1.2017 kl. 13.10
Pressmeddelande

111/2014, LN/AOL

Nr
111/2014

Datum
5.11.2014

Rättsgrund
Punktskattelagen (182/2010) 32 § 4 momentet (495/2014)

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.12.2014 tills vidare

Målgrupp
Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod

I punkt 2 i Tullens föreskrift av den 9 juli 2014 om de obligatoriska elektroniska skattedeklarationer som avses i punktskattelagen och om undantag från dem läggs till följande strecksats i förteckningen över perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är obligatorisk:

  • användare av naturgas som med stöd av 21 a § (1400/2010) 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ansökt om att bli registrerad användare. Obligatorisk elektronisk deklarering gäller deklarationer som avges för den användningsplats i fråga om vilken användaren av naturgas har ansökt om att bli registrerad användare.

I punkt 2.2 i samma föreskrift gällande tillstånd att lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett läggs till ett nytt femte stycke enligt följande:

För tillstånd till deklarering på papper tas ut en avgift enligt punkt 2.6 i avgiftstabellen i finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1041/2012).

TMD