Hoppa till innehåll

Tullens föreskrift om ändring av Tullens föreskrift om allmänna tillståndsvillkor för hemförtullning vid tullagring

Utgivningsdatum 23.5.2014 12.52 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.50
Pressmeddelande

48/2014, LN/ATR

Nr
48/2014

Datum
23.5.2014

Rättsgrund
Tillämpningskodexen, artikel 274
Tullagen, 4 § 2 mom.

Ikraftträdande
Fr.o.m. 23.5.2014 tills vidare

Målgrupper
Innehavare av hemförtullningstillstånd vid tullagring
Tillståndscentralen


Punkt 4 i bilagan till Tullens föreskrift av den 19 december 2013 om ändring av Tullens föreskrift om allmänna tillståndsvillkor för hemförtullning vid tullagring ändras till följande:

--------------
4. Tillståndshavaren ska dagligen i hemförtullningsbokföringen anteckna de varor som tillståndshavaren tagit emot i sina egna lokaler. Anteckningen ska innehålla följande uppgifter:

transportdokumentets nummer, om försändelsen inte tilldelats ett separat referensnummer
försändelsens referensnummer
mottagare
deklarant/ombud
typ av ombudskap
varubeskrivning för klassificering av varorna
förpackningsslag och antal förpackningar
märken och nummer
eventuellt containernummer
varukod med minst sex (6) siffrors noggrannhet
brutto- och nettovikt
förfarandekod
hemförtullningsförfarandets referens, som kan utelämnas om försändelsen kan spåras på något annat sätt
tillståndsnummer
dag för hänförande till förfarande.

Därtill ska tillståndshavaren iaktta vad som bestäms eller föreskrivs om varubokföringen för ett tullager.

-------------

TMD