SV

Tullens faxnummer tas ur bruk

17.11.2014 15.10
Pressmeddelande

Tullen slutar stegvis att använda fax till och med början av 2015. Användning av faxnummer slutar och fax ersätts med e-post, Vyvi-Turvaposti och en elektronisk uppladdningstjänst. Tullens telefonnummer har också ändrats. Vi ber att ni tar i beaktande Tullens telefon- och faxnummerändringar samt uppdaterar Tullens kontaktinformation på era webbsidor och i andra sammanhang.

Tullen slutar stegvis att använda fax till och med början av 2015. Först slutar man använda de faxnummer som i fortsättningen ersätts med e-post. För e-postärenden som kräver en högre datasäkerhet finns Vyvi-Turvaposti.  Mera information om Vyvi-Turvaposti finns på Tullens webbplats.

Sist slutar man använda de faxnummer till vilka Tullens kunder har kunnat skicka bifogade handlingar som hänför sig till tulldeklarering. I fortsättningen skickas bifogade handlingar via Tullens elektroniska uppladdningstjänst som kunderna kommer att kunna använda via Tullens webbplats från och med 2015.

Mer information om servicesätt som ersätter fax kan vid behov fås per telefon hos Tullens kundtjänster.

Tullens Telefonnummer har ändrats

Tullen använder nu statens gemensamma telefonnummer som börjar med 0295. Ändringarna gäller telefonnumret till Tullens växel, numret till registratorskontoret och alla servicenummer till kundtjänsterna. De gamla numren har tagits ur bruk. Personliga mobiltelefonnummer har inte ändrats.

Tullens nya nummer

Telefonväxel  0295 5200

Tullrådgivning, privatkunder   0295 5201

Tullrådgivning, företagskunder  0295 5202

Bilskatterådgivning 0295 5203

Statistikservice  0295 52 335

Registratorskontor 0295 527 000

Tipstelefon 0800 1 4600

Specifikare kontaktinformation finns på Tullens webbplats Tulli.fi -> Kontaktinformation.


Mera information:

Piia Kaijanto, kommunikation, [email protected], tfn: 040 332 8430

Pressmeddelande