Hoppa till innehåll

Tullens e-tjänster får nya namn

Utgivningsdatum 16.4.2021 9.00
Pressmeddelande

Tulldeklareringen omformas och samtidigt görs även ändringar i namnen på e-tjänsterna. De nya namnen börjar användas den 19 april 2021.

Tullklareringstjänsten

En del av Importförtullningstjänsten för företag (ITU) sammanslås med Deklarationstjänsten för tullagring till en enda tjänst med namnet Tullklareringstjänsten (UTU). 

I denna tjänst kan man inge

  • importdeklarationer för varor som ska förtullas för övergång till fri omsättning
  • skattegränsdeklarationer (Åland)
  • deklarationer för tullagring. 

Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden

En del av importdeklareringen blir kvar i den gamla Importförtullningstjänsten för företag (ITU), som framöver kommer att heta Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden

I denna tjänst kan man inge importdeklarationer som gäller  

  • aktiv förädling 
  • tillfällig införsel 
  • slutanvändning. 

I tjänsten kan man även se de importtulldeklarationer som har ingetts till Importförtullningstjänsten för företag före den 19 april 2021. Handläggningen av halvfärdiga importdeklarationer som ingetts till den gamla tjänsten före detta datum slutförs i tjänsten Importförtullning för företag vid särskilda förfaranden.

Sammandragsdeklaration för skattegränskund

Deklarationstjänsten för Ålands skattegräns får det nya namnet Sammandragsdeklaration för skattegränskund. I tjänsten kan skattegränskunder inge sammandragsdeklarationer.

De nationella skattegränsdeklarationerna som företag inger för varor som transporteras mellan Åland och resten av Finland ska inges till Tullklareringstjänsten.

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering