SV

Tullen varnar för det extremt farliga läkemedlet karfentanil – blotta hanteringen av läkemedlet kan leda till döden

18.7.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen har i Finland beslagtagit ett nytt narkotiskt och extremt farligt läkemedel, karfentanil, som till sin verkan är den starkaste kända opioiden. Karfentanil har i andra länder sålts som annan narkotika för att det är så förmånligt. Det är möjligt att detta även sker i Finland.

Karfentanil är en i laboratorieförhållanden tillverkad syntetisk opioid som hör till gruppen fentanyler och som används lagligt som ett djurläkemedel till exempel för att söva stora djur. Ämnet är till sin verkan den starkaste kända opioiden. Det kan vara upp till 10 000 gånger starkare än morfin och därför extremt farlig vid missbruk. I praktiken är det omöjligt att göra en bruksdos som skulle vara säker för en människa, eftersom en dödlig dos karfentanil för en vuxen person är ca 0,03 milligram. Jämförelsevis är en dödlig dos heroin för en vuxen person 30 milligram och en dödlig dos fentanyl, som är 1 000 gånger starkare än morfin, är ca 3 milligram.

Blotta hanteringen av ämnet kan leda till döden

Karfentanil, liksom andra fentanyler, är till sin verkan ett medel som förlamar centrala nervsystemet och som därmed kan orsaka plötslig kvävning som kan leda till döden. Det är farligt att ens hantera karfentanil, eftersom läkemedlet också kommer in i kroppen via inandning och kontakt med huden.

Karfentanil har inte klassats som narkotika i FN-konventionen eller nationellt i Finland. I Finland klassas karfentanil som ett läkemedel. Av EU-länderna har bland annat Sverige, Belgien, Lettland, Litauen, Estland och Storbritannien före utgången av juni 2017 rapporterat karfentanilbeslag till Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA). Därtill har karfentanil också påträffats åtminstone i Norge och Serbien. Missbruk av karfentanil har lett till dödsfall i Europa.

Karfentanil säljs också som annan narkotika eftersom det ger större intäkter

Karfentanil säljs som annan narkotika för att det är så billigt att skaffa. På nätet kan ett parti karfentanil köpas för några tusen euro per kilo. När karfentanil köps till partipris och säljs på svarta marknadsplatser på nätet så kan vinsten vara tusenfaldig.

Karfentanil säljs olagligt på nätet som pulver och löst i vätska. Pulvret säljs vanligtvis i milligram. Av till exempel 50 milligram (0,05 gram) får man hela 1 670 doser som är dödliga för en vuxen person.

Karfentanil som lösts i vätska säljs vanligtvis som en 0,75–1,5 milligram per milliliter stark lösning i 20 milliliters flaskor. Denna mängd ger upp till 1 000 doser som är dödliga för en vuxen person.

Pressmeddelande