SV

Tullen uppbar 10,4 miljarder euro i skatter åt staten år 2015

17.3.2016 8.30
Pressmeddelande

Tullen uppbar år 2015 sammanlagt cirka 10,4 miljarder euro i skatter och avgifter, dvs. 25,9 procent av statens skatter och avgifter av skattenatur. Detta belopp var cirka 113,5 miljoner euro (1,1 procent) mera än året innan.

De största skatteintäkterna 2015

Punktskatt på flytande   bränslen                        

2,91 miljarder   €

Mervärdesskatt vid import

2,35 miljarder   €

Punktskatt på elström och   vissa bränslen       

1,40 miljarder   €

Punktskatt på   alkoholdrycker 

1,36 miljarder   €

Bilskatt

877 miljoner   €

                                                      

Punktskatter och avgifter av punktskattenatur

 

2015

2014

Ändring %

Punktskatt på   alkoholdrycker
  (miljarder €)                                

1,36

1,39

-2,7

Tobaksaccis
  (miljoner €)

880

785

12,2

Flytande bränslen
  (miljarder €)

2,91

2,87

1,5

Elström och vissa bränslen
  (miljarder €)    

1,40

1,24

12,4

Punktskatt på sötsaker,   glass och läskedrycker
  (miljoner €)

250

257

-2,7

 

Intäkterna från punktskatten på alkoholdrycker minskade jämfört med året innan. Minskningen i skatteintäkter beror på minskad konsumtion i alla dryckesgrupper.      

Ökningen av intäkterna från tobaksaccisen berodde på att de skattehöjningar som genomfördes under på varandra följande år inverkade på att frisläppandet av produkterna för konsumtion fördelades på olika år.

Den ökade mängden punktskattpå flytande bränslen beror på att en större mängd bränsle för uppvärmning har konsumerats och på att koldioxidandelen i skatten höjdes. Konsumtionen av flytande trafikbränslen hölls ungefär på samma nivå som tidigare.

Intäkterna från skatten på elström och vissa bränslen ökade till följd av höjningar av skatten på stenkol, naturgasochannan elström än den som används i industri.  

Intäkterna från punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker minskade till följd av mindre konsumtion av läskedrycker, flytande dryckesingredienser och glass som innehåller socker.

Bilskatter

I bilskatt uppbars år 2015 cirka 877 miljoner euro, vilket är 33 miljoner euro (3,6 %) mindre än år 2014.

De genomsnittliga CO2-utsläppen från nya personbilar som beskattades år 2015 var 123,6 g/km (för bensindrivna fordon var utsläppen 122,7 g/km och för dieseldrivna 125,4 g/km). Jämfört med år 2014 sjönk de genomsnittliga CO2-utsläppen ca 3,2 procent.

Tull, mervärdesskatt och sjöfartsavgifter

 

2015

2014

Ändring %

Tullar och skatter av   tullnatur
  (miljoner €)      

165

170

-2,5

Mervärdesskatt vid import
  (miljarder €)

2,35

2,39

-1,8

Farledsavgifter
  (miljoner €)      

45

87

-48,2

 

Intäkterna från tullarna och skatterna av tullnatur samt intäkterna från mervärdesskatten vid import minskade något jämfört med året innan. Den uppbördsprovision för EU:s egna medel som finska staten erhöll var 41,4 miljoner euro.

Uppbörden av farledsavgifter minskade med 48,2 procent jämfört med år 2014. Orsaken till detta var att farledsavgifterna minskade med hälften.

 

Skatterester

I fråga om skatter som skulle uppbäras av Tullen år 2015 uppgick beloppet på obetalda skatter sammanlagt till cirka 14 miljoner euro. Tullens totala skatteuppbörd år 2015 var sammanlagt 10,4 miljarder euro och andelen skatterester var 0,13 procent. År 2014 uppgick andelen skatterester till cirka 11 miljoner euro (0,11 procent).

Tullen har hand om beskattningen av varor. Denna uppgift faller naturligt för Tullen, eftersom Tullen övervakar varuflöden för att skydda samhället, miljön och medborgarna.

Tullen har satsat på förhandsövervakning (tillstånd och deras förutsättningar), på fysiska lagergranskningar samt på lagerinventeringar. Om riskerna hos en kund är för höga kan man effektivt hindra skuldsättningen. Tullen undersöker själv sådana brott inom grå ekonomi som anknyter till varubeskattningen. Tullen är också en central aktör i bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet som anknyter till varubeskattningen.

Alla dessa omständigheter bidrar till att skatteresterna av de varuskatter som Tullen uppbär är på en relativt låg nivå.

Mera information:
Punktbeskattningsdirektör Saija Taipale (punktskatter), tfn 040 332 1231
Bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen (bilskatter), tfn 040 332 8439
Tullöverinspektör Olli Tuomisto (tull, mervärdesskatt och sjöfartsavgifter), tfn 040 332 2752
Kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm (skatterester), tfn 040 332 2622

 

Pressmeddelande