Tullen uppbar 10,2 miljarder euro i skatter åt staten år 2014

18.3.2015 9.00
Pressmeddelande

Tullen uppbar år 2014 sammanlagt cirka 10,2 miljarder euro i skatter och avgifter, dvs. 26,1 procent av statens skatter och avgifter av skattenatur. Detta belopp var cirka 10,7 miljoner euro (0,1 procent) mindre än året innan. Den svaga minskningen av beskattningsutfallet uppskattas bero på Finlands dåliga ekonomiska situation.

 

De största skatteintäkterna 2014   Punktskatt på flytande bränslen2,87 mrd. €Mervärdesskatt vid import2,39 mrd. €Punktskatt på alkoholdrycker 1,39 mrd. €Punktskatt på elström och vissa bränslen1,24 mrd. €Bilskatt909 milj. €

                                     

Punktskatter och avgifter av punktskattenatur   20142013Ändring %Punktskatt på alkoholdrycker (md €)1,391,344,4Tobaksaccis (mn €)785848-7,4Flytande bränslen (md €)2,872,94-2,3Elström och vissa bränslen (md €)1,241,230,9Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (mn €)25720326,1

Intäkterna från punktskatten på alkoholdrycker ökade jämfört med året innan. De ökade intäkterna berodde på skattehöjningen som trädde i kraft i början av år 2014.      

Minskningen av intäkterna från tobaksaccisen berodde på att de skattehöjningar som genomfördes under på varandra följande år inverkade på att frisläppandet av produkterna för konsumtion fördelades på olika år.

Förbrukningen av flytande bränslen och i synnerhet flytande trafikbränslenminskade. Dessutom började konsumenterna använda lindrigare beskattade biodrivmedel.

Intäkterna från skatten på elström och vissa bränslen ökadetill följd av en måttlig höjning av skatten på annan elström än den som används i industri samt till följd av ökad förbrukning av elström. Användningen av stenkol och naturgas minskade en aning.

Intäkterna från punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker ökade till följd av att punktskatten på läskedrycker som innehåller socker höjdes med 100 %.

 

Bilskatter

I bilskatt uppbars år 2014 cirka 909,8 miljoner euro, vilket är ca 17 miljoner euro (ca 1,8 %) mindre än år 2013.

De genomsnittliga CO2-utsläppen från nya personbilar som beskattades år 2014 var 127,7 g/km (för bensindrivna fordon var utsläppen 127,1 g/km och för dieseldrivna 128,8 g/km). Jämfört med år 2013 sjönk de genomsnittliga CO2-utsläppen ca 3,3 procent. År 2014 var den genomsnittliga bilskattesatsen på nya personbilar 21,5 procent av fordonets allmänna värde i detaljhandeln.

Tull, mervärdesskatt och sjöfartsavgifter    20142013   Ändring %Tullar och skatter av tullnatur (mn €)1691662,2Mervärdesskatt vid import (md €)2,392,371,1Farledsavgifter (mn €)87816,9

Intäkterna från tullarna och skatterna av tullnatur samt intäkterna från mervärdesskatten vid import ökade något jämfört med året innan. Den uppbördsprovision för EU:s egna medel som finska staten erhöll, cirka 42,4 miljoner euro, var också en aning större än året innan.

I farledsavgifter uppbars 6,9 procent mer än år 2013. Ändringarna i fartygsbeståndet ledde till att uppbörden ökade jämfört med året innan.

Skatterester

I fråga om skatter som skulle uppbäras av Tullen år 2014 uppgick beloppet på obetalda skatter sammanlagt till cirka 7,7 miljoner euro. Tullens totala skatteuppbörd år 2014 var sammanlagt 10,2 miljarder euro och andelen skatterester 0,08 procent. År 2013 uppgick andelen skatterester till 26 miljoner euro (0,25 procent). Tullens andel skatterester år 2014 minskade således avsevärt jämfört med situationen år 2013.

Tullen har hand om beskattningen av varor. Denna uppgift faller naturligt för Tullen, eftersom Tullen övervakar varuflöden för att skydda samhället, miljön och medborgarna. Tullen har satsat på förhandsövervakning (tillstånd och deras förutsättningar), på fysiska lagergranskningar samt på lagerinventeringar. Om riskerna hos en kund höjs för mycket, kan man effektivt hindra skuldsättningen. Tullen undersöker själv sådana brott inom grå ekonomi som anknyter till varubeskattningen. Tullen är också en central aktör i bekämpningen av gränsöverskridande brottslighet som anknyter till varubeskattningen. Alla dessa omständigheter bidrar till att skatteresterna av de varuskatter som Tullen uppbär är på en relativt låg nivå.

Mera information:

Punktbeskattningsdirektör Saija Taipale (punktskatter), tfn 040 332 1231

Bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen (bilskatter), tfn 040 332 8439

Tullöverinspektör Olli Tuomisto (tull, mervärdesskatt och sjöfartsavgifter), tfn 040 332 2752

Kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm (skatterester), tfn 040 332 2622

Pressmeddelande