Hoppa till innehåll

Tullen tar i bruk KATSO-identifiering vid Intrastat-deklarering 1.3.2011

Utgivningsdatum 28.1.2011 9.00 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 10.35
Pressmeddelande

Vid sändning av Intrastat-deklarationer på Internet via TYVI-tjänsten (www.tyvi.fi) ska KATSO-koder börja användas den 1 mars 2011. Koderna ska användas fr.o.m. mars oberoende av vilket års eller vilken månads deklarationer som sänds. Katso-koderna tas i bruk eftersom kodens ägare och hans eller hennes rätt att agera på andras vägnar framgår på ett tillförlitligt sätt vid inloggning med dessa koder.

Användare av den avgiftsfria LiteTYVI-tjänsten:

  • LiteTYVI-koderna tas helt ur bruk, varefter KATSO-koderna ska användas vid inloggningen.
  • Användare av LiteTYVI-koderna har en övergångsperiod, 1-31 mars 2011, då inloggningen till tjänsten kan ske antingen med Katso- eller med LiteTYVI-koder.

Användare av den avgiftsbelagda TYVIPro-tjänsten:

  • I TYVIPro-tjänsten behövs TYVIPro-koderna även i fortsättningen, men också KATSO-koder ska användas.
  • I TYVIPro-tjänsten finns ingen övergångsperiod, utan Katso-koder ska börja användas genast den 1 mars 2011.

Katso-koderna är avgiftsfria användarkoder för företagsbruk som används då man uträttar ärenden hos bl.a. Skatteförvaltningen.Ibruktagandet av KATSO-koder ändrar inte sändningen av Intrastat-deklarationer via TYVI-tjänsten, det är bara identifieringen av deklaranten som ändras. Företag som använder tjänsten och ännu inte har KATSO-koder ska själva ansöka om koderna. KATSO-koderna kan ansökas på adressen https://yritys.tunnistus.fi.

Katso-identifieringen har utökats med behörigheten TullIntrastat, med vilken en anställd vid företaget eller ett ombud auktoriseras att skicka Intrastat-deklarationer. Intrastat-deklarationerna kan antingen sändas med en underkod (PWD=Password) eller med en stark kod (OTP=One Time Password). Företagets Katso-huvudanvändare behöver dock ej skilt ansöka om behörigheten TullIntrastat, eftersom huvudanvändaren automatiskt har alla behörigheter.

Obs! Katso-identifieringen fungerar vid avsändning av Intrastat-deklarationer via TYVI-tjänsten först fr.o.m. den 1 mars 2011.

Mera information om KATSO-koder finns att få:

Tullen, Statistik
Statistikmeddelande Ändringar i statistiken