Hoppa till innehåll

Tullen säkerställer skatteuppbörden och förebygger skattefelet effektivt

16.4.2019 10.21
Pressmeddelande

Tullen förebygger skattefelet effektivt inom många områden i samband med Tullens olika funktioner. Största delen av skattefelet uppstårpå grund av oegentligheter i samband med tullklarering samt på grund av fel vid förfaranden och deklarering.  

Tullen förebygger skattefelet genom att aktivt främja smidighet i utrikeshandeln och tullärendena, vilket bidrar till att man fullgör sina skyldigheter felfritt och i rätt tid.

Största delen av skattefelet uppstår på grund av avsiktliga oegentligheter i samband med tullklarering samt på grund av oavsiktliga fel vid förfaranden och deklarering. År 2018 uppgick skattefelet gällande tullklarering till uppskattningsvis cirka 103–128 miljoner euro.

Skatteresterna för de skatter och avgifter som uppbärs av Tullen, dvs. beloppet av de skatter som kunderna inte har betalat, uppgick till cirka 2 miljoner euro år 2018. Den låga nivån av skattefelet flera år i rad grundar sig på Tullens proaktiva kundrådgivning och tillståndspraxis samt på övervakning som utförs både i realtid och i efterhand.

År 2018 var den beräknade samhällsnytta som Tullens utredning av ekonomiska brott åstadkom sammanlagt cirka 27,35 miljoner euro. Tullen utredde år 2018 sammanlagt 1 294 skattebedrägerier, vilket var det högsta antalet på fem år. Antalet skattebedrägerier som utretts av Tullen har ökat vid alla gärningsformer.

På basis av de företags- och dokumentgranskningar som Tullens företagsgranskning utförde föreslogs att sammanlagt cirka 17,2 miljoner euro i skatter och sanktioner skulle uppbäras i efterhand för år 2018.

Den ökade e-handeln syns i bevakningen av produktförfalskningar. År 2018 stoppade Tullen produktförfalskningar till ett värde av 2,2 miljoner euro. Målet med övervakningen var, förutom att trygga skatteintäkterna och att skydda rättighetshavarens ekonomiska intressen, också att skydda medborgarna mot produkter som är skadliga för hälsa och säkerhet.

Genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet förebygger Tullen skattefelet också i fråga om andra skatter än bara de som Tullen uppbär. Tullen övervakar också riktigheten av mervärdesskatt vid import, även i de fall där skatten uppbärs av Skatteförvaltningen. 

Bekämpning av grå ekonomi ett centralt mål i Tullens strategi

Strävan att minska skattefelet är en central del i Tullens projekt för bekämpning av grå ekonomi. Effektiv bekämpning av grå ekonomi är ett av de samhälleliga effektmål som lyfts fram i Tullens strategi för åren 2016–2020.

Tullen bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i Finland tillsammans med 20 andra myndigheter. Tullen deltar i genomförandet av den nationella strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för åren 2016–2020.

Läs också:

Pressmeddelande från Skatteförvaltningen, 16.4.2019: Satsningarna på bekämpning av grå ekonomi har varit effektiva – nästa regering avgör fortsättningen

Pressmeddelande