Hoppa till innehåll

Tullen påminner – mottagaren av en gåvoförsändelse som ska tullklareras måste veta vad gåvan innehåller

29.5.2018 8.00
Pressmeddelande

Slutet av våren och början av sommaren är student- och examinationsfesternas tid. För att jubilaren ska få fira i fred utan otrevliga överraskningar har vi gjort en TOP 5-lista gällande gåvoförsändelser.

1. Gåvoförsändelser från länder utanför EU

Man kan bli tvungen att förtulla en gåva som skickats till mottagaren av gåvan från ett land utanför EU. Vanligtvis får man dock ta emot en gåva som skickats av en privatperson i ett land utanför EU utan att man behöver betala skatt eller tullklarera försändelsen, om värdet på gåvan inte överskrider 45 euro. Denna huvudregel gäller dock inte för gåvoförsändelser som innehåller alkoholdrycker eller tobaksprodukter.

Även om en gåva som har skickats från ett land utanför EU skulle vara helt vederlagsfri, ska gåvan förtullas och skatt betalas för den om dess värde är högre än 45 euro. För förtullningen måste mottagaren av gåvan veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är, fastän det kan kännas otrevligt för mottagaren att ta reda på detta. Man ska alltså be att avsändaren av gåvan meddelar gåvoförsändelsens innehåll och värde, om man för gåvan får en ankomstavi om en försändelse som ska tullklareras.

Kom ihåg att man inte behöver betala tullar eller skatter för gåvan om

– värdet på gåvoförsändelsen inte överskrider 45 euro
– försändelsen inte är förknippad med någon betalning eller något kommersiellt syfte
– försändelsen är av tillfällig natur
– försändelsen innehåller varor som är avsedda för mottagarens eller dennes familjs personliga bruk

2. Gåvor från ett land utanför EU som alltid ska tullklareras

Det finns också gåvor som alltid ska tullklareras, oavsett gåvans värde. Bland annat alkoholdrycker och tobaksprodukter är sådana gåvor. Mervärdesskatt och punktskatt uppbärs alltid när en gåvoförsändelse innehåller alkoholdrycker eller tobaksprodukter, oavsett deras värde eller mängd. Allt mottagande av snus från länder utanför Finland är olagligt. Läs mer på webbplatsen tulli.fi under PRIVATPERSONER–GÅVOFÖRSÄNDELSER–GÅVOFÖRSÄNDELSER FRÅN UTLANDET.

3. Gåvoförsändelser från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde

Det finns områden som hör till EU:s tullområde, men inte till dess skatteområde. Sådana områden är t.ex. Kanarieöarna och Kanalöarna. Om värdet på en gåva som skickats från ett sådant område överstiger 45 euro, ska gåvan tullklareras och mervärdesskatt betalas för den. Mervärdesskatt och punktskatt uppbärs dock alltid när en gåvoförsändelse innehåller cigaretter eller alkohol.

Landskapet Åland hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. På gåvoförsändelser tillämpas därmed ovan nämnda förutsättningar för skattefrihet.

4. Gåvoförsändelser från EU:s tull- och skatteområde

En privatperson kan ta emot gåvor som har skickats av en annan privatperson inom EU:s skatteområde direkt till sitt hem utan att han eller hon behöver tullklarera varorna. För försändelsen uppbärs inte tull eller mervärdesskatt vid import, om gåvoprodukten tillverkats inom EU:s skatteområde eller redan förtullats in i EU. Skatteförvaltningen ansvarar för rådgivningen i fall där gåvoförsändelsen innehåller alkoholdrycker eller tobaksprodukter.

5. Gåva eller inte

Det är bra att veta att en produkt som beställts från en nätbutik i en annans namn inte är en gåva. Priser, gåvor och affärsgåvor som skickas av företag är skattepliktiga och därmed inte gåvor. Gåvor som företag beställer till sina kunder eller anställda är likaså skattepliktiga. Det är också bra att veta att lagstiftningen inte innehåller några tull- och skattelättnader för gåvor som erhålls med anledning av en viktig bemärkelsedag.

 

Pressmeddelande