Hoppa till innehåll

Tullen ordnar kundutbildning i form av webbseminarier (på finska)

Utgivningsdatum 28.3.2018 12.29 | Publicerad på svenska 28.3.2018 kl. 15.09
Pressmeddelande

Tullen ordnar fyra avgiftsfria kundutbildningar i form av webbseminarier. Utbildningarna hålls på finska.

Teman för webbseminarierna är tullvärde, tariffering, transitering och den nya tulldeklareringen. Anvisningar om anmälning till webbseminarierna publiceras snarast möjligt på Tullens webbplats.

Utbildningarna om tullvärde och transitering i slutet av april har fokus på grundläggande frågor. Tarifferingsutbildningen i början av maj behandlar fordon som klassificeras enligt kapitel 87, delar till dessa och material som används vid tillverkningen av desamma. Vårens sista webbseminarium handlar om den nya tulldeklareringen med fokus på deklarationerna för tullagring.

Utbildningarna och utbildningsmaterialet är tillgängliga också efter tillställningarna via länkar som publiceras på Tullens webbplats.

Tidtabell och program för webbseminarierna:

Tisdag 24.4.2018

Transitering kl. 10–12

 • T-transitering
 • TIR Carnet-förfarande

Tullvärde kl. 13–14.30

 • Definition av transaktionsvärde
 • Belopp som läggs till och dras av
 • Leveransvillkor och tullvärde
 • Rabatter
 • Sekundärt fastställande av värde

Torsdag 3.5.2018

Tariffering, produkter enligt kapitel 87 kl. 10–11.45 och 13–14.45

 • fordon enligt kapitel 87, delar och tillbehör
 • material för tillverkning och utrustning av fordon enligt kapitel 87

Onsdag 16.5.2018

Uppdaterad tulldeklarering kl. 10.30–14.30

 • Aktuellt inom tulldeklareringen
 • Deklarationen för tullagring blir elektronisk
 • Deklaration för tullagring när man har EIR-tillstånd (tidigare hemförtullningstillstånd)

Mera information: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering