Tullen önskar nu arbetsro

10.2.2015 11.50
Pressmeddelande

Tullens tjänstlediga generaldirektör Antti Hartikainen har fått en allvarlig anmärkning av minister Päivi Räsänen som svarar för tullärenden. Vid Tullen startas ett utvecklingsprogram utifrån de frågor som utredningsgruppen uppmärksammat i sin rapport. Tullens ställföreträdande generaldirektör Leo Nissinen är nöjd med att ärendet nu är slutbehandlat.

- Tullen har förbundit sig att utveckla sin verksamhetskultur, sitt ledarskap och sina rekryteringsrutiner på det sätt som finansministeriet förutsätter. Det är bra att ärendet nu äntligen är slutbehandlat och att vi kan fortsätta att utföra Tullens grunduppgifter i normal ordning, säger stf. generaldirektör Leo Nissinen.

Tullens tjänstlediga generaldirektör Antti Hartikainen säger sig ha tagit lärdom av denna process.

- Jag förstår väl att den omfattande, tidvis också kanske alltför orimliga offentliga diskussion som förts i detta ärende har varit tråkig för oss alla vid Tullen med tanke på vår arbetsgemenskap och offentlighetsbild. Tullens interna ärenden borde inte behandlas via medier utan genom öppna och konstruktiva diskussioner där de berörda parterna respekteras. Jag personligen tar det ansvar som jag har i detta ärende. Jag har förbundit mig att arbeta med alla tullanställda för att vi ska kunna gå vidare. Jag är särskilt ledsen för de ogenomtänkta ord med vilka jag har sårat vår personalchef. Jag har lärt min läxa även i detta fall. Jag godkänner den allvarliga anmärkning som jag nu blivit tilldelad av mina chefer. Jag kommer att göra mitt bästa för att Tullens verksamhet och alla tullanställdas arbete i ärenden som hör till Tullens behörighet ska fortsätta i samförstånd till godo för både Tullen och samhället, konstaterar den tjänstlediga generaldirektören Antti Hartikainen.

 

Mera information: Mika Parkkonen, Tullens kommunikationsdirektör, tfn 040 332 8893

Generaldirektör Hartikainen är på tjänsteresa i dag. Medierna ka nå honom bäst per e-post på fredag denna vecka.

antti.hartikainen(at)eubam-libya.eu

Pressmeddelande