Hoppa till innehåll

Tullen och CKP har slutfört en omfattande förundersökning gällande dopningsmedel

30.7.2020 9.00
Pressmeddelande

Tullen och CKP har slutfört en omfattande förundersökning gällande dopningsmedel

Tullen och Centralkriminalpolisen har sedan hösten 2019 undersökt en omfattande brottshelhet där en stor mängd förbjudna dopnings- och läkemedel misstänks ha anskaffats, importerats, sålts och spridits åren 2017–2020. Försäljningen har skett huvudsakligen på marknadsplatser i Tor-nätverket, och leveranserna från säljaren till köparen har vanligtvis skett via postpaket.

Vid förundersökningen har man utrett flera tiotals paketförsändelser som importerats via post eller kurirer och som innehållit förbjudna dopningsmedel. De importerade medlen har sedan sålts både på marknadsplatser i Tor-nätverket och på gatan runtom i Finland.

– Tullen och polisen i Uleåborg har beslagtagit betydande mängder dopnings- och läkemedel både i postförsändelser och vid husrannsakningar. Baserat på de beslagtagna uppgifterna från servern för marknadsplatsen Silkkitie, som drevs i Tor-nätverket, har vi också kunnat reda ut försäljningar som kommit till kunder åren 2017–2019, säger undersökningsledare Pekka Jauhola från Tullen.

Utgående från användningsperioder, som beskriver mängden förbjudna dopningsmedel, har det under förundersökningen beslagtagits och utretts mer än 3 500 användningsperioder av olika dopningsmedel. Till exempel har nästan 100 000 stycken tabletter dopningsmedel och cirka 20 liter flytande dopningsmedel i ampuller importerats och förmedlats. Mer än 27 000 tabletter läkemedelspreparat som klassificeras som receptbelagda läkemedel misstänks också ha sålts.

Vid förundersökningen har det också framkommit att de brottsmisstänkta personerna hade skaffat en maskin med vilken man kunde tillverka dopningstabletter. Man hann testa maskinen, men på grund av maskinfel och produktionsproblem hann man inte börja tillverka dopningstabletter förrän förundersökningsmyndigheterna lyckades förhindra verksamheten.

Grova dopningsbrott och många andra misstänkta brott

Värdet på enbart de försäljningar som skett i Tor-nätverket uppgår enligt förundersökningen till cirka 350 000 euro. Penningtrafiken har huvudsakligen skett med bitcoins, men köp har också betalats kontant. Vid förundersökningen har man beslagtagit både kontanter och bitcoins.

Dopningsmedlen har anskaffats huvudsakligen från Baltikum, Rumänien och Bulgarien. En anmärkningsvärt stor paketförsändelse beslagtogs hösten 2019 av tyska tullen.

– Den brottshelhet som undersöks är ganska omfattande: vid förundersökningen har nästan 20 personer hörts och varit gripna, och två sitter fortfarande häktade. Vi har också haft mycket internationellt myndighetssamarbete vid utredningen, säger kriminalöverkommissarie Teemu Mäntyniemi från Centralkriminalpolisen.

Utredningen har omfattat bl.a. följande brottsrubriceringar: flera grova dopningsbrott, smuggling och läkemedelsbrott. I samband med helheten har man också utrett t.ex. ett skjutvapenbrott, penningtvätt, ett narkotikabrott och ett fall av grov oredlighet som gäldenär.

Ärendet går inom kort vidare till åtalsprövning vid Norra Finlands åklagardistrikt.

Pressmeddelande