SV

Tullen medverkar i myndigheternas gemensamma webbkampanj För eget bruk!

1.10.2014 8.13
Pressmeddelande

Tullen medverkar i webbkampanjen För eget bruk! Som startar 1.10.2014. Syftet med kampanjen För eget bruk! är att tullen, tillsammans med andra myndigheter, informerar om lagenlig resandeinförsel av alkohol från ett annat EU-land. Förgrundsfigur för kampanjen är Krista Kosonens Putous-figur Kristoffer Taxfree.

Webbkampanjen För eget bruk! genomförs under ledning av finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Tullen, Polisen, Institutet för hälsa och välfärd samt justitieministeriet. Orsaken till kampanjen är den ökade resandeinförseln och de nya referensnivåerna för alkoholinförsel som trädde i kraft 1.7.2014.

Tullen medverkar som övervakande myndighet i kampanjen För eget bruk! och övervakar resandeinförseln i hamnar och vid gränsövergångsställen. På grund av den ökade resandeinförseln kan man med hjälp av referensnivåer för olika alkoholgrupper övervaka att förutsättningarna för eget bruk föreligger. En resandes redovisningsskyldighet gällande villkoren för eget bruk uppstår när någon av referensnivåerna överskrids. Resenären ska då vid begäran lägga fram en utredning för Tullen över ändamålet för införseln.

– De olika referensnivåerna för alkoholinförsel som trädde i kraft i juli 2014 är inte importrestriktioner och Tullen strävar inte efter att med hjälp av dem begränsa alkoholmängden som förs in av privatpersoner, påpekar Seppo Raitolahti vid Tullens punkskatteenhet.

– Som eget bruk anses införsel av alkohol man själv brukar eller införsel av alkohol till familjemedlemmar, släktfester eller som gåva. Som familjemedlemmar räknas i allmänhet alla som bor på samma adress och som hör till samma hushåll. Införsel av alkohol som gåva ska ske helt utan ersättning och sporadiskt, sammanfattar Seppo Raitolahti förutsättningarna för eget bruk.

Det kan finnas en godtagbar förklaring till alkoholinförsel som överskrider referensnivåerna och förklaringen bedöms från fall till fall vid ankomst till landet. Om det finns misstankar om alkoholinförsel i kommersiellt syfte, flyttas ärendet till skattebedömning. Vid behov kan beskattningsavdelningen begära noggrannare uppgifter av resenären, sammanfattar tullöverinspektör Anna Kallio vid Tullens bevakningsavdelning.

Krista Kosonen medverkar i webbkampanjen För eget bruk!

Krista Kosonens Putous-figur Kristoffer Taxfree är programledare för frågesporten i För eget bruk!- webbkampanjvideorna där de som ringer in svarar på frågor som gäller alkoholinförsel. På kampanjsidorna www.taxfreevisa.fi kan man också, under Kristoffer Taxfrees ledning, testa vad man själv vet om alkoholinförsel. Testet tar tag i de knivigaste frågorna om alkoholinförsel och resulterar i en skämtsam profil av den som för in alkohol.

– Jag ville medverka i webbkampanjen För eget bruk! eftersom det här var saker som jag inte själv heller var medveten om. Det har varit trevligt att själv satsa på en så viktig sak på mitt eget sätt, berättar Krista Kosonen.

Mera information:

Mika Parkkonen, kommunikationsdirektör, kommunikation, tfn 040 332 8893

Seppo Raitolahti, tullöverinspektör, punktbeskattning, tfn 040 332 2067

Anna Kallio, tullöverinspektör, bevakning, tfn 040 332 2868

Bilder Piia Kaijanto, tfn 040 332 8430

 

Kampanjsidor: www.taxfreevisa.fi

Införsel av alkohol och tobak på Tullens webbplats http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/resande_och_inflyttare/alkohol_och_tobak/index.jsp

Vanliga frågor och svar om alkoholinförsel på Tullens webbplats

http://www.tulli.fi/sv/privatpersoner/resande_och_inflyttare/alkohol_och_tobak/vanliga_fragor/index.jsp

Pressmeddelande