Hoppa till innehåll

Tullen lägger ned kundservicen vid åtta tullkontor från och med 1.7.2016

Utgivningsdatum 23.6.2016 9.00
Pressmeddelande

Finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har 13.6.2016 förordat Tullens förslag att lägga ned den personliga kundservice som erbjuds vid tullkontoren i Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Uleåborg, Raumo, Tammerfors, Torneå (Hallituskatu) och Vasa. Nedläggningen grundar sig på en utredning där man granskat utvecklingen av kundservicebesöken vid tullkontoren och ibruktagandet av ersättande sätt att sköta tullärenden, t.ex. genom elektroniska tjänster.

I början av mars begränsades kundbetjäningen till en dag i veckan vid tullkontoren i Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Uleåborg, Raumo, Tammerfors och Vasa. Begränsandet av servicetiden har inte orsakat oskäliga problem för kunderna. Omfattande elektroniska tjänster, alternativa sätt att sköta tullärenden och tidsbokningstjänsten, som i vissa begränsade specialfall erbjuder möjlighet att sköta tullärenden vid tullkontoret, har möjliggjort ändringarna i Tullens kundservice.

‒ Skötandet av tullärenden har ändrats oerhört mycket efter att det blivit vardag att använda elektroniska tjänster. Tidigare var man tvungen att besöka ett tullkontor för att sköta sina tullärenden, men idag erbjuder vi våra kunder användarvänliga elektroniska tjänster. Därtill ger Tullens rådgivning för privatkunder och företagskunder vid behov råd både per telefon och e-post, summerar kundservicechef Sari Bjong.

Kunderna har hörts under utredningsarbetet

Tullen har ordnat regionala diskussionsmöten för sina kunder där man utrett vilka utmaningar kunderna ser i ändringarna och sökt lösningar på dessa.

Ändringarna i kundservicen förorsakar inget behov att minska på personalen

Ersättande arbete har hittats inom Tullen för alla de personer som arbetar på tullkontor där kundservicen läggs ned. Ändringarna i tullkontorens kundservice möjliggör en omstrukturering av de anställdas arbetsuppgifter på så sätt att mera resurser kan riktas till uppgifter och tullkontor där man behöver mera personal.

Utredningsarbetet fortsätter

Kundservicen begränsades fr.o.m. 1.6.2016 till en dag i veckan vid tullkontoren i Hangö, Björneborg, Torneå (Södra tullen) och Åbo. Utredningen av kundservicebehovet vid dessa tullkontor fortsätter. Målet är att kundservicen vid dessa tullkontor läggs ned fr.o.m. 1.10.2016.

Mera information:
Ändringar i kundservice
Sari Bjong, kundservicechef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

 

Mediemeddelande