SV

Tullen lägger ned fyra tullkontor fr.o.m. 1.1.2015

18.12.2014 9.00
Pressmeddelande

Finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har vid sitt möte 4.12.2014 förordat Tullens framställning om nedläggning av tullkontoren i Lovisa, Mellersta Vanda, Kouvola och Villmanstrand (Mustola) från och med den 1 januari 2015. Beslutet om nedläggning baserar sig på ett utredningsarbete där man granskat behovet av kundservice vid varje tullkontor.

Tullen har slutfört utredningsarbetet gällande behovet av kundservice vid tullkontoren i Lovisa, Mellersta Vanda, Kouvola och Villmanstrand (Mustola) och kommer att lägga ned sin verksamhet vid dessa tullkontor från och med den 1 januari 2015. Behovet av kundservice har minskat betydligt vid tullkontoren ovan efter att Tullen har infört nya elektroniska tjänster.

Personalen och kunderna har hörts under utredningsarbetet

Tullen har kunnat erbjuda nya arbetsuppgifter för alla anställda vid de tullkontor som läggs ned inom deras egna pendlingsregioner. Vid omplaceringen har Tullen strävat efter att följa de anställdas önskemål.

– Ett av målen för utredningsarbetsgruppen var att säkerställa gränsövergångsställenas framtida resurser. En del av personalen vid tullkontoren som nu läggs ned kommer bland annat att övergå till tullkontoren i Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra och Kotka. Till denna del kan man konstatera att utredningsarbetsgruppen har nått sitt mål, berättar kundservicechef Sari Bjong.

Tullen ordnade i november också diskussionsmöten för kunderna hos de tullkontor som läggs ned.

– Kunderna har aktivt deltagit i diskussionsmötena och tagit fram frågor och saker som påverkar deras affärsverksamhet. I synnerhet den snabba nedläggningen av tullkontoren har väckt diskussion. Tullens avgiftsfria företagsrådgivning stödjer företag i förändringssituationen, påminner kundservicechef Sari Bjong.

Utredningsarbetet fortsätter

Tullen fortsätter med utredningsarbetet gällande verksamheten vid fjorton tullkontor år 2015. Utredningsarbetet gäller tullkontoren i Haxböle, Hangö, Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Uleåborg, Björneborg, Raumo, Tammerfors, Torneå (Hallituskatu och Etelätulli) och Vasa.

Mera information:

Sari Bjong, kundservicechef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

Pressmeddelande