SV

Tullen har utrett ett fall av illegal införsel och spridning av alkohol

9.7.2015 12.00
Pressmeddelande

Tullen slutför som bäst en förundersökning i ett fall där alkoholdrycker som anskaffats i Estland har spritts vidare. Spridningsverksamheten har pågått under en längre tid i Päijänne-Tavastland.

Tullen misstänker att en man regelbundet fört in alkoholdrycker från Estland till Finland som resandeinförsel. Dryckerna har inte anmälts till Tullen, och största delen av dem har spritts vidare.

– Under förundersökningen konstaterade vi att mannen rest mellan Helsingfors och Tallinn varje månad, ibland även flera gånger i månaden från år 2012 fram till våren 2015 då han greps. Tullen misstänker att mannen förmedlat alkoholdrycker till en viss lokal köparkrets, berättar undersökningsledare Mari Sarahete.

Tullen anser på basis av förundersökningen att mannen under åren 2012–2015 fört in sammanlagt mer än 30 000 liter mestadels svaga alkoholdrycker till Finland. Den illegala verksamheten misstänks ha orsakat finska staten skatteförluster på mer än 80 000 euro.

Fallet har undersökts som grovt skattebedrägeri och grovt alkoholbrott samt för köparnas del som olaga befattningstagande med infört gods. Under förundersökningen har den misstänkta mannen suttit häktad. I fallet har nio personer förhörts som misstänkta för brott. Ärendet går snart till åtalsprovning vid åklagarämbetet i Helsingfors.

Mera information: Undersökningsledare Mari Sarahete, tfn 040 322 6187

Pressmeddelande