Tullen har undersökt omfattande smuggling av dopningsmedel

17.2.2016 15.07
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall av omfattande smuggling av dopningsmedel från Estland till Finland. Sedan maj 2015 har Tullen beslagtagit över 1 300 ampuller dopningsmedel och nästan 74 000 tabletter som innehåller dopningsmedel. Det sammanlagda värdet på dopningsmedlen är cirka 230 000 euro. Estniska tullen har också stoppat ett smugglingsparti, vars värde var cirka 30 000 euro. Under förundersökningen beslagtog Tullen också läkemedel och narkotika. Två finska män är åtalade för grova dopningsbrott och läkemedels- och narkotikabrott.

I oktober 2015 beslagtog Tullen en fraktförsändelse som innehöll dopningsmedel. Försändelsen hade anlänt från Estland till Finland och var adresserad till en man som bodde i huvudstadsregionen. Fraktförsändelsen innehöll sammanlagt 260 stycken (900 ml) ampuller dopningsmedel och 600 stycken tabletter som innehöll dopningsmedel. Värdet på dopningsmedelspartiet skulle ha varit nästan 7 000 euro.

Vid Tullens förundersökning kom det fram att mannen i maj 2015 hade smugglat dopningsmedel från Estland till Finland. Dopningsmedlen hade gömts i sex ölkartonger. Partiet som hade införts i maj omfattade cirka 1 300 ampuller (3500 ml) och 10 000 tabletter. Partiet har spritts vidare i Finland, och dess värde var cirka 25 000 euro.

Mannen försökte smuggla ett likadant parti dopningsmedel också i september 2015, men estniska tullen grep honom. I samband med gripandet beslagtog estniska tullen nästan 1 500 ampuller (4087 ml) dopningsmedel och över 12 000 tabletter som innehöll dopningsmedel från sju ölkartonger. Värdet på partiet var cirka 30 000 euro.

Beslag i samband med införsel och vid husrannsakningar

Under Tullens brottsutredning har man i Finland i samband med införsel och vid husrannsakningar beslagtagit sammanlagt över 1 300 ampuller (9449 ml) och nästan 74 000 tabletter. Dessa innehöll dopningsmedel (bl.a. metandienon, testosteron, stanozolol), läkemedel (bl.a. clenbuterol, anastrozol och liotyroninnatrium) och somatropin, som är ett biosyntetiskt tillverkat humant tillväxthormon. De införda dopningsmedlen hade i huvudsak tillverkats i Förenta staterna, Iran eller Bulgarien. Det fanns dopnings- och läkemedel med över 40 olika varumärken.

Värdet på de dopningsmedel som beslagtagits i brottshelheten var nästan 230 000 euro, och mängderna var anmärkningsvärda.

Två män bakom verksamheten

Mannen som smugglat dopningsmedlen fungerade vid alla smugglingstillfällen som kurir och hade anlitats av två personer. Huvudpersonerna har sålt och spritt dopningsmedel bl.a. via Tor-nätverket runtom i Finland.

De två huvudpersonerna hade hyrt ett lager där de förvarade dopningsmedel. Hyresavtalet för lagret hade gjorts i en tredje persons namn så att personen inte visste om det själv. Detta hade troligtvis gjorts för att vilseleda myndigheterna. Från lagret beslagtogs största delen av de beslagtagna dopningsmedlen.

Utöver dopningsmedel också narkotikabrott

Vid de husrannsakningar som utfördes under Tullens förundersökning beslagtogs nästan 40 gram amfetamin och metamfetamin. Det har också kommit fram att cirka 30 gram amfetamin och några ecstasytabletter har spritts vidare.

Sammanlagt sex grova dopningsbrott har utretts vid förundersökningen

I dopnings- och narkotikabrottshelheten har sex grova dopningsbrott och läkemedelsbrott utretts under maj-november 2015. Under förundersökningen har sammanlagt sex personer förhörts som misstänkta för grova dopningsbrott. De två män som varit huvudpersonerna i brottshelheten har suttit häktade och de misstänks ensamma för alla sex grova dopningsbrott. Dessutom har fyra personer som köpt dopningsmedel förhörts som vittnen. Alla de personer som är förknippade med brottshelheten är finska medborgare. Huvudpersonerna i fallet har förnekat att de har arrangerat införseln av dopningsmedlen och spridit dem.

Vid förundersökningen avslöjade Tullen att dopningsmedel hade beställts bl.a. från Lettland och införts till Finland via Estland. Förundersökningen i fallet är nästan slutförd och fallet lämnas till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Helsingfors under februari–mars.

Mera information
Hannu Sinkkonen, bevakningsdirektör, tfn 040 332 4389

Bilder: Tull

 

Pressmeddelande