Tullen har undersökt import av narkotika som beställts via Tor-nätverket

15.10.2015 9.00
Pressmeddelande

I augusti beslagtog Tullen vid Helsingfors-Vanda flygplats ett brev innehållande 900 lappar LSD som skickats från Storbritannien. I förundersökningen har framkommit att mottagaren av den aktuella narkotikaförsändelsen var en ung man som bor i huvudstadsregionen. Mannen hade vid flera tillfällen beställt LSD, ecstasy och amfetamin via Tor-nätverket. Tidigare försändelser av LSD hade smugglats från Storbritannien i juni och juli samt ecstasy från Holland i juli. Amfetaminförsändelsen ankom från Tyskland efter den misstänkte hade gripits.

I förundersökningen har även framkommit att den misstänkte under sommarens lopp via sin försäljningsplats, som han upprättat i Tor-nätverket, har sålt ca 1 700 lappar LSD och ca 600 ecstasy tabletter i mindre partier. Han hade flera dussin kunder från olika delar av Finland. Drogerna skickades huvudsakligen via posten till kunderna.

Beställning och försäljning av drogerna har undersökts som ett flertal grova narkotikabrott. I samband med utredningen har sammanlagt 974 lappar LSD, 887 ecstasy tabletter och 256 gram amfetamin beslagtagits. Värdet på den beslagtagna narkotikan skulle i gatuhandeln ha varit cirka 27 000 euro.

Dessutom ledde beslaget till en återtagen vinning av brott i form av kontanter och cirka 83 Bitcoins*. Värdet på de Bitcoins som beslagtogs var cirka 17 000 euro.

Förundersökningen är klar och ärendet har gått till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Östra Nyland.

*Bitcoin är en virtuell valuta, som allmänt används som betalningsmedel för inköp på webben.

Mera information:
Janne Kallio, undersökningsledare, tfn 040 332 6894

 

Pressmeddelande