Hoppa till innehåll

Tullen har reviderat sin föreskrift om fartygsanmälningar

31.12.2018 14.56
Pressmeddelande

I den reviderade föreskriften har en ny punkt lagts till gällande överföringar av oljelaster mellan oljetankfartyg på Finlands vattenområde och anmälningar om dem till Tullen via Portnet. Enligt föreskriften får överföringar av oljelaster mellan oljetankfartyg (STS-överföring) endast göras i hamnområden samt i särskilda namngivna områden på Finlands vattenområde och i dess ekonomiska zon.

I föreskriften har också en ny punkt om fartygets sjöfartshälsodeklaration lagts till. Den nya sjöfartshälsodeklarationen 1089e - NMSW - Maritime declaration of health har lagts ut på Tullens webbplats.

Enligt den nya föreskriften ska man i Portnet ange eventuell giltighetstid för de certifikat som gäller fartyget när certifikaten sparas i systemet.

Också punkten om registrering av redare har uppdaterats i den nya föreskriften. I samband med registreringen ska även uppgifter om säkerhetschefen för det rederi som ansvarar för fartygets säkerhet lämnas in, om detta rederi är detsamma som fartygets redare enligt lagen om farledsavgift. I annat fall ska uppgifter om rederiet som ansvarar för fartygets säkerhet och uppgifter om fartygets säkerhetschef lämnas i samband med ankomstanmälan.

Utöver ovannämnda ändringar och tillägg har också laghänvisningar i föreskriften uppdaterats och texten preciserats. I övrigt motsvarar den nya föreskriften den tidigare föreskriften vad innehåll och utseende beträffar. 

Tullens föreskrift om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från finska hamnar (3/2018)

Sjöfartsblanketter

Mera information:
meke(at)tulli.fi

Kundmeddelande