Hoppa till innehåll

Tullen har inrättat ett brexit-stöd för kunderna

Utgivningsdatum 23.9.2020 12.00
Pressmeddelande

Vid Tullen har ett brexit-team bestående av sakkunniga inrättats för att stödja kunder i tullklareringsfrågor i samband med Britanniens utträde ur EU. Kunderna stöds genom att kundinformationen och rådgivningstjänsterna förstärks. Efter brexit ska en tulldeklaration inges för alla varor som kommer från eller avgår till UK. Av företag förutsätter tulldeklareringen att de är EORI-registrerade hos Tullen. 
 

På Tullens webbplats finns egna brexit-sidor för företag och för privatpersoner

Brexit utgör en stor utmaning för företag som inte har tidigare erfarenhet av tullklarering. Med tanke på dem förbättras webbsidan för nya import-/exportföretag och den visualiserade tullprocessen på sidan så att den relevanta informationen med tanke på tullklareringen kommer att vara lättillgänglig, lättbegriplig och samlad på ett och samma ställe. Därtill finns det på företagssidan länkar till webbseminarier som handlar om t.ex. grunderna i tullklarering vid import och export.
Seminarierna visar vad tullklareringen kräver av företag som tidigare inte upprättat eller låtit upprätta en tulldeklaration. Därtill hjälper också Tullens kundrådgivning kunderna i deras brexit-relaterade bekymmer. 

I slutet av året öppnas också en separat brexit-stödtelefon för företag. 

Mera information om brexit finns också på andra myndigheters, EU-kommissionens och UK-förvaltningens webbplatser som går att hitta lätt via länkarna på Tullens brexit-sida. Tullens kundrådgivning har också sammanställt en lista med vanliga frågor på brexit-sidorna. Frågorna fokuserar särskilt på situationen vid årsskiftet då övergångsperioden för brexit går ut och tullklareringsformaliteterna ska börja tillämpas. 

Tullen använder också sina Twitter- och Facebook-konton vid sin brexit-information. På Twitter utgörs målgruppen av både företag och privatpersoner, på Facebook av privatpersoner.
 

Ökad arbetsmängd hanteras vid Tullen genom att anställa mer personal 

I och med brexit ökar Tullens arbetsmängd i betydande grad, eftersom UK är en viktig handelspartner för Finland. Tullen har en god beredskap att hantera den ökade arbetsmängden, eftersom Tullen har fått brexit-tilläggsanslag.  Med hjälp av tilläggsanslaget har Tullen säkrat datasystemens kapacitet och anställt mer personal till såväl tullklarering som tullbevakning.


Mera information och rådgivning:

Brexit – information till företag om tullklarering 
Brexit – information till privatpersoner

Tullrådgivning, privatpersoner, tfn 0295 5201
Allmän rådgivning för företagskunder, tfn 0295 5202 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

 
 

Brexit Kundmeddelande Mediemeddelande