Hoppa till innehåll

Tullen har fastställt beloppet av den punktskatt som återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.1–30.6.2016

Utgivningsdatum 3.8.2016 15.55 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 9.55
Pressmeddelande

65/2016, Antti Saastamoinen/Marie Markus

Enligt 9 a § 5 moment i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) fastställer Tullen årligen för januari–juni och för juli–december beloppet av den punktskatt som ska återbetalas för motorbensin, dieselolja, lätt brännolja och produkter som ersätter dessa samt för flytgas och produkter som ersätter den.

Det av Tullen fastställda beloppet av den punktskatt som återbetalas ska tillämpas på skatteåterbäringar för bränslen som har frisläppts för konsumtion under ovannämnda perioder.

De fastställda beloppen av de punktskatter som ska återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.1–30.6.2016 är:

Återbäringsnivån för motorbensin:

65,77 cent/liter
Bestående av energiinnehållsskatt 49,83 cent/liter, koldioxidskatt 15,26 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,68 cent/liter.

Återbäringsnivån för dieselolja:

45,36 cent/liter
Bestående av energiinnehållsskatt 28,09 cent/liter, koldioxidskatt 16,92 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35 cent/liter.

Återbäringsnivån för lätt brännolja:

21,39 cent/liter
Bestående av energiinnehållsskatt 6,65 cent/liter, koldioxidskatt 14,39 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35 cent/liter.

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

7,20 cent/liter

Återbäringsnivån för flytgas:

24,93 cent/kg
Bestående av energiinnehållsskatt 8,50 cent/kg, koldioxidskatt 16,32 cent/kg och försörjningsberedskapsavgift 0,11 cent/kg.

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

8,16 cent/kg

För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än 7 volymprocent biobrännolja ska sökanden dock fortfarande lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.
Om produkten inte motsvarar de ovannämnda kvalitetskraven och det inte finns någon tillförlitlig redogörelse, är återbäringsbeloppet för

motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22, dvs. 34,28 cent/liter,

dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 49, dvs. 15,95 cent/liter,

lätt brännolja, biobrännolja, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64, dvs. 7,00 cent/liter.

Mera information:
Punktskatterådgivning för företag, tfn 0295 52 321 (9–15)
valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

TMD