Hoppa till innehåll

Tullen har fastställt beloppet av den punktskatt som återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.1–30.6.2014

Utgivningsdatum 31.7.2014 13.48 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 13.34
Pressmeddelande

82/2014, JS/AS

Enligt 9 a § 5 moment i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) fastställer Tullen årligen för januari–juni och för juli–december beloppet av den punktskatt som ska återbetalas för motorbensin, dieselolja och lätt brännolja samt för de produkter som ersätter dessa.

Det av Tullen fastställda beloppet av den punktskatt som ska återbetalas ska tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden. De fastställda beloppen av de punktskatter som ska återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.1–30.6.2014 är för

– motorbensin och produkter som ersätter den:

  • 64,86 cent/liter

– dieselolja och produkter som ersätter den:

  • 44,44 cent/liter

– lätt brännolja och produkter som ersätter den:

  • 16,33 cent/liter

– lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

  • 4,66 cent/liter

För att få återbäring när det gäller bränsle som inte till sin sammansättning motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än 7 volymprocent biobrännolja ska sökanden dock fortfarande lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om produkten inte motsvarar de ovannämnda kvalitetskraven och det inte finns någon tillförlitlig redogörelse, är återbäringsbeloppet för

  • motorbensin, etanol, blandning av motorbensin och etanol eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 22, dvs. 33,73 cent/liter.
  • dieselolja, biodieselolja, blandning av dieselolja och biodieselolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 49, dvs. 15,39 cent/liter.
  • lätt brännolja, biobrännoljor, blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller en produkt som ersätter dem skatt och försörjningsberedskapsavgift enligt produktgrupp 64, dvs. 7,00 cent/liter.

Mera information:
Punktskatterådgivning för företag, tfn 0295 52 321 (9–15), valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

TMD