Hoppa till innehåll

Tullen har avslöjat ett fall av yrkesmässig smuggling av snus från Sverige till Finland

Utgivningsdatum 8.7.2016 11.06
Pressmeddelande

Två finländska personer misstänks ha smugglat sammanlagt cirka 300 kilo snus från Sverige via Torneå till Mellersta Finland. Enligt Tullens förundersökning har personerna sex gånger under hösten 2015 och under början av år 2016 fört in snus i Finland i kommersiellt syfte utan att betala punktskatterna. Tullen har beslagtagit det sista av dessa snuspartier, 109 kilo snus.

De misstänkta har fört in snuset i personbilar och för det mesta sålt det vidare i mindre partier till användare. Beloppet av undandragna punktskatter för det beslagtagna snuset och för det snus som sålts vidare uppgår till cirka 100 000 euro. Fallet, som har undersökts som grovt skattebedrägeri och smuggling, har gått till åtalsprövning vid Lapplands åklagarämbete.

Laglig resandeinförsel av snus

Snus får inte säljas i Finland, men resande får för eget personligt bruk föra in högst 30 dosor på högst 50 gram av snusprodukter som köpts i ett annat EU-land. Man får inte föra in snus som gåva.

Mängden snus som överskrider importrestriktionen och som beslagtagits av Tullen förverkas till finska staten, och personen som misstänks för smuggling av snus åläggs att betala tobaksskatt.

Mediemeddelande