SV

Tullen fortsätter utreda transiteringen av sökare för luftstridsrobotar som var på väg till Ukraina

1.10.2014 12.00
Pressmeddelande

På Helsingfors-Vanda flygplats stoppades den 24 juni 2014 en flygfraktförsändelse som anlänt från Vietnam via Hong Kong. Det var en transitförsändelse på väg till Ukraina. Enligt de expertutlåtanden som erhållits innehöll försändelsen sökare för luftstridsrobotar, som ska klassificeras som försvarsmateriel. Enligt lagen om export av försvarsmateriel kräver transit genom Finland att tillstånd söks hos försvarsministeriet. Tillstånd för transitering av produkterna hade inte sökts, och Tullen inledde en förundersökning av fallet med brottsrubriceringen exportbrott som avser försvarsmateriel. Varorna i försändelsen beslagtogs i juli. Vid förundersökningen kom det fram att försändelsen i fråga har att göra med normalt militärt samarbete mellan Ukraina och Vietnam och att den var på väg till Ukraina för reparation och service.

Tullen upphävde den 10 september 2014 beslaget av sökarna för luftstridsrobotar, eftersom det med tanke på förundersökningen inte var nödvändigt att fortsätta beslaget. Försändelsen har överlåtits till deklarantens representant för tullformaliteter och export. Försändelsen kan fortsätta sin färd till destinationslandet med ett transiteringstillstånd som beviljats av finska försvarsministeriet den 3 september 2014.

Trots att beslaget har upphävts fortsätter Tullen utreda fallet som exportbrott som avser försvarsmateriel. På grund av internationella begäranden om rättshjälp uppskattas utredningen pågå i minst sex månader.

Tullens brottsbekämpning ansvarar för informationen om ärendet och kommer att informera om utredningen när det framkommer ny väsentlig information.

Tilläggsinformation:
Bevakningsdirektör Petri Lounatmaa, tfn 040 332 2149

Pressmeddelande