Hoppa till innehåll

Tullen förnyas i främsta ledet av digitaliseringen

8.11.2018 8.00
Pressmeddelande

Med det största utvecklingsprogrammet i  Tullens historia förnyas samtidigt tullklareringssystemet med bakgrundsprogram och -system, och Tullens verksamhet effektiveras. Den första betydande tjänsten - varukodstjänsten Fintaric, publicerades i oktober. Den nya informationstjänsten gör det lättare för kunden att förtulla på nätet.

Med Tullens digitaliseringsprogram (2015-2020) förnyas tullklareringssystemet så att det motsvarar den nya EU-lagstiftningen. Fintaric är en del av denna uppdatering som främjar en smidig utrikeshandel. 

Tullklareringen av varor baserar sig långt på varukoder, vilka är cirka 18 000 till antalet.

- Ansvaret för ifyllandet av deklarationen ligger hos kunderna och det som är mest utmanande för dem är att hitta rätt varukod för varan som ska deklareras. Den nya tjänsten Fintaric gör det lättare att hitta rätt varukod, sammanfattar Tullens kundrelations- och skatteuppbördsdirektör Tom Ferm.

Kunderna har redan tackat för hur tydlig varukodstjänsten är och för att nästan allt som hänför sig till varukoden finns på samma ställe. Till exempel information om nationella begränsningar finns tillsammans med varukodsuppgifterna.

Utöver Fintaric utvecklar Tullen flera enkla digitala tjänster för sina kunder under de kommande åren. I vår tas det sista digitaliserade deklarationsförfarandet i bruk inom tullagring. Den nya webbtjänsten riktar sig till företag som lagrar varor som importeras till Finland. Företagen behöver inte längre sköta ärenden fysiskt hos Tullen när de placerar oförtullade varor i tullager.

Tullen effektiverar sin verksamhet

I internationella jämförelser ligger Finska tullen i världstoppen. Vid sidan av tullklareringsuppdateringen, som en del av det stora digitaliseringsprogrammet, förnyar Tullen sina dataprogram. Den växande näthandeln utmanar oss till det. 

- Vi förnyar oss, för vi vill fortfarande vara en av de effektivaste tullmyndigheterna i världen.  Enbart den växande volymen i näthandeln förutsätter effektiva processer och stödsystem. När vi effektivt utnyttjar dataflöden gällande varor, påskyndar vi varutransporter från säljaren till kunden, säger Ferm.

- I oktober tog vi i bruk ett centraliserat datalager samt nya verktyg för analysering och rapportering. Dessa verktyg förenhetligar och effektiverar utnyttjandet av information. Informationen i datalagret används också i kund- och myndighetsrapporteringen. Dessutom har den nya rapporteringslösningen delvis genomförts för tullverksamhetens mätare. På så sätt följer vi Tullens verksamhet ännu effektivare, sammanfattar Tullens utvecklingschef för digitaliseringsprogrammet Marianne Vuolli.

Den växande näthandeln är också en utmaning för Tullens kunder. Nätinköp från områden utanför EU ska tullklareras.

- För närvarande testar vi om artificiell intelligens kan hjälpa kunden att förtulla rätt. Vi analyserar frågor som kunder ställt till tullrådgivningen och testar om det utifrån informationen går att lära en maskin att hjälpa kundrådgivaren, berättar Marianne Vuolli.

Pressmeddelande