Hoppa till innehåll

Tullen förebygger skattefelet effektivt

23.5.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullen förebygger skattefelet effektivt inom många områden i samband med Tullens olika funktioner. Skattefelet för de skatter och avgifter som uppbärs av Tullen beräknades år 2015 sammanlagt uppgå till 436 miljoner euro, som är omkring 3–4 procent av Tullens totala skatteuppbörd (10,4 miljarder euro).

Utmärkande för de skatter och avgifter som uppbärs av Tullen har varit att beloppet för skatterester, dvs. de skatter som kunder inte betalat, har varit lågt. Skatteresterna höll sig på en mycket låg nivå även år 2015.

De låga skatteresterna beror bland annat på de garantier som kunder förutsätts ställa på förhand och på att flertalet förfaranden är tillståndsbelagda, samt på den kontroll av varuflöden och transportkedjor som innebär att skattefordringar säkerställs bland annat genom att förutsätta att kunderna är kreditkunder hos Tullen eller att de omedelbart betalar skatterna.

Tullen förebygger skattefelet även genom övervaknings-, kontroll- och brottsbekämpningsåtgärder som vidtas i realtid eller i efterhand och genom vilka man kan kontrollera att kundernas verksamhet sker lagenligt ur bland annat beskattningens synvinkel. Strävan att minska skattefelet har även varit en central del i Tullens projekt för bekämpning av grå ekonomi.

Effektiv uppbörd av skatter på varor utgör kärnan i Tullens strategi. Genom sin verksamhet strävar Tullen efter att garantera jämlika konkurrensförutsättningar för aktörer.

Uppskattningen av skattefelet baserar sig på ett ställningstagande som godkänts av riksdagen den 26 september 2012 där man förutsatte att regeringen i sin årliga bokslutsberättelse ska rapportera om det uppskattade skattefelet. De första uppskattningarna om skattefelet presenterades den 21 mars 2014 i slutrapporten som sammanställts av arbetsgruppen för utvecklande av skattefelets uppskattningsmetoder (endast på finska).

Bilaga: Tullens uppskattning av skattefelet åren 2014 och 2015, xls

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

 

Pressmeddelande