Hoppa till innehåll

Tullen flyttar tågröntgen från Nordsjö till Vainikkala

4.9.2015 10.00
Pressmeddelande

Tullen effektiverar övervakningen av godstrafik i Vainikkala med hjälp av tågröntgen som flyttas från Nordsjö till Vainikkala. Trafikverket låter utföra grundarbeten som behövs för genomlysningsapparaten. Arbetet slutförs under september månad. När det är klart, påbörjas det egentliga installationsarbetet och testning av apparaten. Tågröntgen tas i bruk i början av år 2016.

Med tågröntgen genomlyses både ankommande och avgående vagnar i godstrafik. Tågröntgen kommer att befinna sig på ett sidospår och vagnar i godstrafik som ska genomlysas styrs in på spåret.

- Med genomlysningsapparaten försäkrar man sig om att frakten innehåller det som deklarerats till Tullen och med hjälp av den ser man också om något som bryter mot förbud eller restriktioner blandats i frakten eller gömts i transportenheten, berättar tullöverinspektör Esa Mäki vid Vainikkala tull.

- Tåg i persontrafiken genomlyser vi inte. Apparaten har automatiska identifieringssystem som hindrar genomlysning av lok, arbetsmaskiner och personvagnar, fortsätter tullöverinspektör Mäki.

Under år 2014 rörde sig 210 882 godsvagnar och 24 942 containrar via gränsövergångsstället i Vainikkala. Siffrorna innefattar både import och export. Cirka 600–700 godsvagnar färdas dagligen via Vainikkala. Ungefär 45 procent av alla järnvägstransportenheter som rör sig mellan Finland och Ryssland färdas via Vainikkala.

- Med verksamhetsmodeller och teknik försäkrar vi oss om att människor inte genomlyses. Om detta mot förmodan sker – vilket är mycket ovanligt – så är strålningsdosen som eventuella fripassagerare utsätts för mindre än dosen vid en normal lungröntgen. Genomlysningen är alltså inte skadlig för hälsan, förtydligar bevakningsdirektör Mikko Grönberg.

Tågröntgen fungerade i Nordsjö hamn från år 2008. Tullen har fortfarande en halvfast genomlysningsapparat i Nordsjö. Med den kan man genomlysa långtradare samt paket- och personbilar.

Mera information:

Bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn 040 332 2679
Bevakningschef Kari Marjamäki, tfn 040 332 1096
Tullöverinspektör Esa Mäki, tfn 040 332 2358

Pressmeddelande