Hoppa till innehåll

Tullen, Centralkriminalpolisen och polisinrättningarna undersöker tusentals brottsmisstänkta i samband med Silkkitie

4.12.2019 14.00
Pressmeddelande

Våren 2019 beslagtog Tullen tillsammans med franska myndigheter nätverksservern för Silkkitie som hade verkat i ett anonymt nätverk sedan år 2013. Baserat på de uppgifter som fåtts från servern har Tullen i samarbete med Centralkriminalpolisen och flera polisinrättningar inlett förundersökningar som gäller de misstänkta säljarna och köparna.

Via marknadsplatsen som varit känd som både Silkkitie och Valhalla har det under flera års tid sålts internationellt sett betydande mängder narkotika, dopningsmedel och vapen. Silkkitie var en av de mest långlivade och internationellt mest kända marknadsplatserna på vilka narkotika har sålts i ett anonymt nätverk.

Nätbutiker som Silkkitie har ökat narkotikautbudet i Finland märkbart, särskilt utanför de stora städerna, och också till minderåriga. Silkkities popularitet ökade eftersom man kunde handla anonymt och produkterna levererades via lagliga aktörer. På basis av den datatekniska förundersökningen av Silkkitie-servern har Tullen fått fram tusentals finländska säljares och köpares identiteter.

–      I det anonyma nätverket har de som upprätthåller tjänsterna och säljarna trott och fått köpare att tro att näthandel med narkotika och andra olagliga produkter är ”tryggt” på grund av anonymiteten och således icke nåbar för myndigheterna och därmed fritt från brottsansvar. Denna myt har senast nu avlivats, konstaterar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen, som fungerar som allmän ledare på Tullen.

Det faktum att Silkkitie stängdes har haft en betydande inverkan på den handel med narkotika och andra olagliga varor som sker i anonyma nätverk.

–      Antalet narkotikaförsändelser på väg till Finland som beslagtas har minskat i antal efter mars 2019, berättar Sinkkonen.

Silkkitie hade en omsättning på cirka 50 miljoner

Handeln med olagliga ämnen och andra produkter på Silkkitie gjordes med pseudonymer och inköpen betalades med den virtuella valutan bitcoin. Narkotika och andra olagliga ämnen transporterades huvudsakligen per post från säljare till köpare. Den som drev Silkkitie tog ett arvode på i genomsnitt fem procent av all handel som begicks på webbplatsen, men deltog inte själv i handeln.

Cirka 400 000 pseudonymer verkade på marknadsplatsen Silkkitie under den tid webbplatsen var aktiv. Cirka 500 000 handelstransaktioner genomfördes och 78 000 olika produkter fanns till salu. Försäljningen riktade sig främst till Finland. Användarna av Silkkitie har funnits överallt i Finland och de har varit mellan 15 och 83 år gamla. Hela marknadsplatsen hade en omsättning på cirka 50 miljoner euro.

Tullen har under åren 2014-2019 förundersökt cirka trettio Silkkitie-säljare. De största undersökta säljarna var Douppikauppa och Ekstaasikauppa. I samband med förundersökningen av säljarna har Tullen beslagtagit bitcoins till ett värde av totalt cirka 20 miljoner euro. Hittills har sammanlagt  cirka 100 år av fängelsestraff dömts i fall som gäller Silkkitie.

Utredningen i Finland görs som samarbete mellan Tullen, CKP och polisinrättningarna

Under förundersökningen gällande Silkkitie har Tullen bedrivit omfattande internationellt samarbete med franska myndigheter, med Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete Eurojust och med Europeiska polisbyrån Europol, samt i Finland med Centralkriminalpolisen och polisinrättningarna.

Tullen, Centralkriminalpolisen och polisinrättningarna har inlett flera förundersökningar av finländska säljare och köpare bland annat i olika gärningsformer av följande brottsrubriceringar: narkotikabrott, dopningsbrott, smuggling, läkemedelsbrott, skjutvapenbrott och skattebedrägeri.

Polisen utreder tusentals misstänka brott

Polisinrättningarna runt om i Finland undersöker tusentals misstänkta brott i samband med narkotikahandeln på Silkkitie.

–      Utredningsarbetet är enormt överallt i Finland. Just nu håller man på de flesta polisinrättningar på att gå igenom det material som fåtts av Tullen för att sortera fallen som ska undersökas bland annat enligt omfattning och typ. På vissa polisinrättningar har man kommit längre i undersökningarna och förhör och andra åtgärder har redan utförts, berättar kriminalöverkommissarie Jari Räty från Centralkriminalpolisen, som fungerar som allmän ledare för helheten.

De misstänkta brotten varierar mycket i storlek: i vissa undersökningar handlar det om enskilda transaktioner, och i vissa om försäljningsintäkter på över hundra tusen euro. En del av de köpta narkotikapartierna är så stora att polisen misstänker att köparna sålt drogerna vidare.

Relativt sett utreder polisen de största antalen misstänka brott vid polisinrättningarna i Inre Finland och Uleåborg.

–      Detta berättar för sin del om hur narkotikamarknaden har ändrats. Allt eftersom näthandel har blivit vanligare har användningen av narkotika blivit vanligare också på landsbygden och i små kommuner, eftersom det är möjligt att beställa hem droger. Tidigare var narkotikahandeln huvudsakligen koncentrerad till de stora städerna, berättar Räty.

Polisen har fått mycket noggranna uppgifter om inköpstransaktionerna av Tullen, och polisen kommer att vidta olika åtgärder gällande brottsmisstankarna under de närmaste månaderna. De som har handlat på Silkkitie kan också själva kontakta polisinrättningen på det egna området för att på eget initiativ reda ut händelserna. Detta underlättar och påskyndar utredningsprocessen, också för de misstänkta.

En grupp på 22 åklagare sköter brottsfallen som gäller Silkkitie

Åklagarmyndigheten har samarbetat aktivt med Tullen och polisinrättningarna i brottshelheten gällande Silkkitie. På grund av den exceptionellt stora mängden brottsfall som utreds har Åklagarmyndigheten för dessa fall resurserat en nationell åklagargrupp som består av 22 åklagare.

–      Genom att de brottsfall som gäller Silkkitie sköts koncentrerat av särskilt utsedda åklagare tryggar vi effektivt att brottsansvaret realiseras rättvist och enhetligt oberoende av var i Finland brottet har begåtts, berättar specialiståklagare Anna-Riikka Ruuth från Åklagarmyndigheten.

Pressmeddelande