Hoppa till innehåll

Tullen centraliserar kundservicen för bilbeskattning till Helsingfors fr.o.m. den 1 november 2016

Utgivningsdatum 24.10.2016 9.00
Pressmeddelande

Tullen centraliserar kundservicen för bilbeskattning till Böle i Helsingfors, och den personliga kundservicen för bilbeskattning vid Mariehamns tull tar slut den 31 oktober 2016.Bilbeskattningen flyttas från Tullen till Skatteförvaltningen vid årsskiftet.

Efter den 31 oktober 2016 ges inte längre någon kundservice i bilskatteärenden i Mariehamn på Åland. Det går dock bra att till slutet av år 2016 lämna in handlingar som gäller bilbeskattning till Mariehamns tull, och man kan också hämta bilbeskattningsblanketter och ifyllningsanvisningar därifrån. Kunderna kan också använda bilbeskattningens elektroniska tjänster. Tullen erbjuder personlig bilskatterådgivning i Böle i Helsingfors och via telefonservicen fram till slutet av december 2016.

Bilskattedeklarering sköts nästan helt elektroniskt

De elektroniska tjänsterna för bilskattedeklarering har tagits väl emot, och nästan alla bilskatteärenden sköts numera via dessa. Utnyttjandegraden för den elektroniska tjänsten för bilskattedeklaration är över 80 procent bara ett halvt år efter att tjänsten togs i bruk. Också tjänsten för elektronisk anmälan om ibruktagande för fordon som ska registreras i Finland har hittats väl och har en utnyttjandegrad på över 95 procent av alla anmälningar om ibruktagande.

‒ Bilbeskattningens elektroniska tjänster är en framgångssaga. Tjänsterna har underlättat och förenklat skötseln av bilskatteärenden och samtidigt minskat betydligt på antalet besök på bilbeskattningens kundserviceställen. De elektroniska tjänsterna och övriga alternativa sätt att sköta ärenden har minskat behovet av personlig bilskatterådgivning och gjort det möjligt att centralisera rådgivningen till de elektroniska tjänsterna och telefontjänsterna, berättar bilbeskattningsdirektör Tapio Rouhiainen.

Ändringarna i bilbeskattningens kundservice på Åland är en del av Tullens projekt som startades år 2014, där man granskar behovet av personlig kundservice på tullkontoren. Efter den 1 oktober 2016 har Tullen i enlighet med projektplanen lagt ned kundservicen vid sexton tullkontor. Kundservicen inom bilbeskattning centraliseras till kundservicestället i Helsingfors och till telefontjänsterna och de elektroniska tjänsterna från och med den 1 november 2016.

Omstruktureringen av kundservicen förorsakar inget behov att minska på personalen

I Mariehamn påverkar omstruktureringen av bilbeskattningens kundservice också de personer som arbetar med bilskatteärenden. Ändringarna i kundservicen inom bilbeskattning i Mariehamn medför dock inga personalminskningar.

Bilbeskattningen flyttas till Skatteförvaltningen vid årsskiftet

Från början av 2017 kan information och råd om bil- och punktbeskattning fås via Skatteförvaltningens skatt.fi-tjänst och telefonrådgivning. Därtill betjänar Skatteförvaltningen från början av år 2017 bilskattekunder i Myrbacka i Vanda två dagar i veckan. Bilbeskattningens elektroniska tjänster förblir oförändrade och hittas fr.o.m. den 1 januari 2017 via skatt.fi-tjänsten.

Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Mediemeddelande