Hoppa till innehåll

Tullen beslagtog rekordmängd snus och narkotikatabletter år 2018 ‒ antalet avslöjade skattebedrägerier också på hög nivå

8.3.2019 10.00
Pressmeddelande

År 2018 avslöjade Tullen nästan 9 000 tullbrott och beslagtog över tusen kilo narkotika. Tullen beslagtog rekordmycket dopningsmedel, snus och ecstasytabletter. Samhällsnyttan av Tullens brottsbekämpning var år 2018 cirka 39 miljoner euro och samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var nästan 18 miljoner euro.

År 2018 beslagtog Tullen ett rekordantal ecstasytabletter, sammanlagt 188 000 stycken. Mängden var nästan tiofaldig jämfört med året innan (år 2017: 19 034). Det rekordstora beslaget av ecstasytabletter förklaras med två stora beslag. I Tullens narkotikabeslag har det förekommit mycket ecstasy under de senaste fem åren. 

År 2018 avslöjade Tullen sammanlagt 2 753 narkotikabrott, av vilka 281 var grova. Andelen utlänningar i de grova narkotikabrotten var 42 procent, vilket är cirka åtta procentenheter mindre än under året innan.

Tullens brottsbekämpning har stor samhällsinverkan                     

Samhällsnyttan av Tullens brottsbekämpning var år 2018 cirka 39 miljoner euro. Lejonparten av summan utgjordes av återtagen vinning av brott (26,1 miljoner euro). Enligt effektivitetsmätarna som används av bekämpningen av ekonomisk brottslighet var skadan som de undersökta fallen medförde cirka 18,15 miljoner euro.

*Med vinning av brott avses all ekonomisk vinning som förvärvats genom brottslig verksamhet, till exempel kontanter, bilar, fastigheter eller annan egendom som har ett monetärt värde. Vinning som förvärvats genom brottslig verksamhet döms förverkad till staten. 

Antalet skattebedrägerier det största på fem år

Antalet skattebedrägerier som undersökts av Tullen har ökat under de senaste åren och år 2018 var antalet det största på fem år. Tullen undersökte år 2018 sammanlagt 1 294 skattebedrägerier, när antalet året innan var 1 086. Antalet avslöjade grova skattebedrägerier var 166, vilket även det var det högsta på fem år. Fallen som klassades som grova skattebedrägerier hänförde sig huvudsakligen till illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus. 

Därtill har Tullen undersökt i internationell varuhandel gjorda grova skattebedrägerier, som hänförde sig bland annat till angivande av fel tullvärde, missbruk av tullförfaranden och ogrundade ansökningar om mervärdesskatteåterbäring inom EU-handeln. Tullen, tillsammans med Skatteförvaltningen och lagövervakande myndigheter utomlands, bekämpar de ökande fallen av bedrägerier gällande mervärdesbeskattning inom EU-handeln.

Nätet utnyttjas mer och mer när det gäller marknadsföring och försäljning till konsumenter av produkter som omfattas av restriktioner och förbud samt produkter med hög beskattning, och samtidigt försöker man kringgå skattereglerna och andra bestämmelser som gäller för dessa produkter.

Beslagen av snus och alkohol ökade

Tullen beslagtog rekordmycket snus år 2018. År 2018 beslagtog Tullen sammanlagt 6 744 kilo snus, vilket är nästan dubbelt mer än den tidigare rekordmängden år 2016 (år 2016: 3 440 kilo, år 2017: 2 390 kg). Försäljningen av snus i Finland sker via olika handelsplatser på nätet, genom postförskottsförsändelser samt i samband med affärsverksamhet. 

År 2018 omhändertog Tullen i samband med brottsärenden 2,7 miljoner cigarretter. Detta är 300 000 cigaretter mindre än under år 2017. Den mindre mängden omhändertagna cigaretter i brottsärenden beror på att inga större fall av cigarettsmuggling uppdagades år 2018.

År 2018 avslöjade Tullen sammanlagt 365 alkoholbrott, vilket är snäppet mer än året innan (år 2017: 343). Alkohol omhändertogs 11 543 liter vid resandeinförsel och 274 liter i frakttrafik. I samband med resandeinförsel togs sammanlagt 37 260 liter alkohol för skattebedömning. 

Införseln av flera narkotiska ämnen ökade

År 2018 beslagtog Tullen sammanlagt 1 060 kilo narkotika, vilket är över 2 000 kilo mindre än under år 2017. Denna minskning förklaras med att beslagen av khat och hasch minskade.

År 2018 beslagtog Tullen rekordmycket ecstasy, cirka 188 000 tabletter. Även en rekordartad mängd marijuana beslagtogs, 200 kilo. Detta är den största beslagtagna mängden på åtminstone 13 år.

Metamfetamin och amfetamin beslagtogs år 2018 sammanlagt cirka 46 kilo, dvs. 12 kilo mindre än året innan. Enligt beslagsstatistiken och andra källor verkar det som om metamfetaminet minskat på den finska marknaden under år 2018.

Mängden nya psykoaktiva ämnen fortfarande på hög nivå i Finland

Nya psykoaktiva ämnen (new psychoactive substances, NPS) uppdagas regelbundet och gamla ämnen lämnar marknaden. År 2018 upptäcktes cirka 90 olika nya psykoaktiva ämnen i Tullaboratoriets undersökningar. Av dessa var 10 sådana ämnen som inte tidigare hade påträffats i Tullaboratoriet.

Syntetiska opioider har blivit ett stort problem i övriga Europa och Nordamerika. Fenomenet syns även i Finland och under år 2018 gjorde Tullen flera beslag av furanylfentanyl i posttrafiken.

År 2018 beslagtog Tullen färre berusande läkemedel jämfört med fjolårets rekordantal, cirka 78 200 tabletter (år 2017: 170 052).

Ökade beslag av dopningsmedel

Mängden dopningsmedel som Tullen beslagtog nästan femdubblades jämfört med år 2017, trots att det totala antalet dopningsbrott var nästan det samma. År 2018 beslagtogs som dopningsmedel cirka 587 500 tabletter/ampuller (år 2017: 121 301). En betydande ändring vid smugglingen av dopningsmedel är att dopningsmedlen nu smugglas i större partier. Ett smuggelparti kan nu bestå av upp till tusen ampuller eller flera kilo testosteron.

 

Pressmeddelande