Hoppa till innehåll

Tullen beslagtog dopningsmedel till ett värde på cirka 2,5 miljoner euro – transit utnyttjas vid smuggling

8.7.2019 18.30
Pressmeddelande

Tullen har undersökt ett fall av olaglig transit, tullagring, innehav och misstänkt distribuering av dopningsmedel i EU-området. Enligt Tullens observationer utnyttjas transit och felaktiga varubeskrivningar systematiskt vid olaglig införsel av dopningsmedel.

Med transit menas varutransporter som anländer till EU:s område men som transporteras endera direkt eller via ett annat EU-land eller ett tullager till ett område utanför EU. Varorna övervakas av Tullen medan transittransporten pågår. Om varor transporteras mellan olika länder eller om varornas lagringsplats ändras ofta genom att utnyttja tullförfaranden är det svårt för Tullen att följa varorna, och transporten uppfyller inte bestämmelserna för transittransport.

Enligt Tullens observationer förflyttas dopnings- och läkemedel i transittransport mellan olika länder och tullager i olika länder tills de stegvis försvinner ur transiteringsförfarandet och sannolikt blir kvar inom EU:s område. Varorna kan också meddelas ha lämnat EU:s område i transittransport trots att de har blivit kvar på EU:s illegala marknad. Ofta följer transittransporterna via EU en viss rutt och varorna har deklarerats med en felaktig varubeskrivning, av vilken man inte kan härleda att försändelsen innehåller dopnings- och läkemedel eller andra begränsade eller förbjudna varor.

Beslag på hundratals kilo värt miljoner euro

Tullen avslöjade hösten 2018 i samband med tullbevakningen ett fall av transittransport och tullagring av 900 kilo illegala dopnings- och läkemedel. Tullens förundersökning har visat att dopningsmedlen härstammade från Kina, varifrån de hade transporterats till Finland som flygfrakt i fyra partier via Tyskland, Polen och Turkiet. Tullen beslagtog i november 2018 tre partier ur ett tullager i Kymmenedalen. Det fjärde partiet hade skickats från Finland till Litauen, men stoppades i Estland och skickades på samma sätt som de andra partierna till Tullaboratoriet för undersökning. Misstänkt i detta fall är den arbetstagare som svarade för tullagrets verksamhet.

De dopnings- och läkemedel som Tullen beslagtog innehöll anabola steroider, tillväxthormoner, testosteron och andra läkemedel som räknas som dopningsmedel. Alla preparaten är illegala, de har tillverkats i en industriell process endast för dopningsbruk och den tillverkare som angetts på återförsäljningsförpackningarna är varken laglig eller registrerad som läkemedelsfabrik. Värdet på de dopningsmedel som beslagtagits beräknas ligga på cirka 2 500 000 euro.

Tullen har undersökt fallet i samarbete med Europol och olika länders myndigheter som grovt dopningsbrott, läkemedelsbrott och olovlig utövning av ett yrke inom hälso- och sjukvården. Fallet går inom kort till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Salpausselkä.

Motsvarande fall år 2017

Tullen undersökte år 2017 ett fall med partier av dopningsmedel som transporterades till Finland som flygfrakt via Singapore och Hong Kong och som hade en totalvikt på nästan 1000 kilo samt ett betydande värde. Varubeskrivningarna för båda partierna angav att försändelserna innehöll kreatin (creatine monohydrate), men i laboratorieundersökningarna konstaterades de innehålla flera olika dopningsmedel. Försöket till transittransport av dopningsmedel avslöjades i samband med tullbevakningen.

Samma mönster upprepas

Tullen har också tidigare undersökt ett fall där dopnings- och läkemedelspreparat som hänförts till transiteringsförfarandet anlände till Helsingfors-Vanda flygfält som flygfrakt från Singapore. I varubeskrivningarna för försändelserna angavs ”konsumtionsvaror”. En del av försändelserna transporterades vidare som flygfrakt och en del i landsvägstrafiken till Tyskland, där tusentals kilo dopnings- och läkemedel beslagtogs. Under förundersökningen av brottshelheten undersökte Tullen totalt 13 transitförsändelser som transporterades till Tyskland via motsvarande rutt. Varubeskrivningarna var felaktiga i alla fall och försändelserna lämnade aldrig EU:s område.

Tullen samarbetar med olika myndigheter i Europeiska unionen vid utredningen av transittransporter av dopnings- och läkemedelsförsändelser.

Pressmeddelande