Hoppa till innehåll

Tullen begränsar maximistorleken på svarsmeddelandet till DownloadList-operationen vid direkt meddelandedeklarering i juni 2020

13.3.2020 8.00
Pressmeddelande

Tullen begränsar maximistorleken på svarsmeddelandet till DownloadList-operationen vid direkt meddelandedeklarering. Från och med juni kommer svarsmeddelandet vid direkt meddelandedeklarering att innehålla information om högst tusen meddelanden. Utifrån vår analys av produktionsmiljön har vi kunnat konstatera att så här stora DownloadList-svarsmeddelanden inte förekommer i praktiken. Ändringen är alltså en försiktighetsåtgärd och medför inte några ändringar i integrationsimplementeringarna hos kunder som använder direkt meddelandedeklarering.

Tullen rekommenderar att sådana förmedlare vid direkt meddelandedeklarering vars meddelandetrafik till Tullen är av stor volym, tar i bruk meddelandenotifikationstjänsten vid direkt meddelandedeklarering. För detta ska man fylla i och lämna in en ansökan om ändring gällande meddelandedeklarering med Tullen (tullblankett 934r). Blanketten kan laddas ned från sidan Meddelandedeklarering, Med e-tjänsten för tillstånd till meddelandedeklarering kan man endast ansöka om ändring i meddelandetrafiken vid tullagring.

När meddelandenotifikationstjänsten används returnerar DownloadList-operationer som gjorts för säkerhets skull endast en kort lista över ohämtade meddelanden, eftersom meddelandena hämtas snabbt genast när Tullen har skickat en meddelandenotifikation om dem. Vår analys av produktionsmiljön visade dock att förmedlare i praktiken inte har problem med stora DownloadList-svarsmeddelanden och att inga ändringar behöver göras i integrationsimplementeringarna.

Mera information:
Teknisk guide om direkt meddelandedeklarering
TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Kundmeddelande