Hoppa till innehåll

Tullen avvisade stort parti för små barn avsedda Squeeze the Squishy-leksaker på grund av kvävningsrisk och ftalater

26.6.2018 10.23
Pressmeddelande

För små barn avsedda Squeeze the Squishy-leksaker, som påminner om livsmedel, konstaterades vid Tullaboratoriets tester orsaka risk för kvävning. Därtill innehöll leksakerna ftalater som misstänks störa människors hormonaktivitet.

De färggranna Squeeze the Squishy-leksakerna som är gjorda av mjukt plast efterliknar livsmedel. Enligt Tullens uppfattning är dessa leksaker särskilt lockande för små barn, eftersom de till sin storlek, form och färg påminner om bekanta livsmedel.

– Av proverna kunde man lätt för hand riva bort små delar som kan orsaka risk för kvävning. Hela materialet i leksakerna kan också jämföras med den i standarden nämnda mjuka delen, från vilken små delar inte får lossa genom bitning eller rivning, berättar Tullens produktsäkerhetschef Jonna Neffling.

Eftersom leksaksmaterialet är lätt att klämma och återfår sin form relativt långsamt, är materialet farligt om det hamnar i barnets mun. En del som klämts till en liten bit kan stocka de nedre luftvägarna, eller om barnet hinner svälja en hopklämd del så är risken den samma som vid svällande leksaker.

Vid testerna hittades också ftalater i leksakerna. Exponering för ftalater kan ha koppling till störningar i fortplantningssystemet, överskott av bukfett och vissa sjukdomar.

Det parti som nu undersökts och avvisats, över 24 000 Squeeze the Squishy-plastleksaker, togs till Tullaboratoriets testning inom ramen för den normala produktsäkerhetstillsynen. Det är känt att motsvarande leksaker finns till försäljning i nätaffärer och butiker.

– Det händer att en person som funderar på att beställa en produkt från utlandet kontaktar oss och frågar om Tullen har kontrollerat ifrågavarande produkt. Det enda vi då kan svara är att i praktiken är sannolikheten väldigt liten att en produkt som beställts från ett område utanför EU, t.ex. från en nätaffär, skulle ha omfattats av någon kontroll, påminner Neffling.

 

Pressmeddelande