Tullen avslöjade systematisk och professionell import och distribution av dopningsmedel

17.8.2017 8.00
Pressmeddelande

Tullen har avslöjat ett omfattande fall av olaglig införsel och distribution av dopningsmedel och läkemedel. Två personer från Norra Savolax misstänks sedan augusti 2016 ha importerat, tillverkat och distribuerat dopningsmedel till olika delar av Finland via marknadsplatsen Silkkitie (Sidenvägen) i Tor-nätverket. De misstänkta skaffade dopningsmedlen och råvarorna som behövdes för tillverkning av dopningsmedel huvudsakligen från Kina och Tyskland. Dopningsmedlen och råvarorna för dopningsmedel anlände till Finland som postpaket.

Tullens förundersökning visade att det sammanlagda värdet på de dopnings- och läkemedel som sålts via Silkkitie mellan augusti 2016 och mars 2017 och de dopnings- och läkemedel som beslagtogs av Tullen under förundersökningen uppgick till 360 000 euro.

Tullen har för tre personers del undersökt brottshelheten som grovt dopningsbrott och flera fall av smuggling. Under förundersökningen har två av de tre misstänkta suttit häktade.

Distributionen av dopningsmedel har varit systematisk och professionell

Dopningsmedel tillverkades i huvudsak i Norra Savolax i en höghuslägenhet där en av de huvudmisstänkta bodde. Färdiga dopnings- och läkemedel förvarades också i bostaden innan de såldes på marknadsplatsen Silkkitie i Tor-nätverket. Dopnings- och läkemedelsbeställningarna betalades med virtuell bitcoin-valuta och levererades till köparna per post. Under Tullens förundersökning har hundratals köpare i Finland identifierats.

Tullen beslagtog under förundersökningen andra tillbehör och ämnen som behövs vid framställning av dopnings- och läkemedelsampuller, såsom cirka 9 liter polyetylenglykol (PEG) som inom industrin används bl.a. i krämer och som tvättmedel, 39 liter alkoholer, över 1 100 glasampuller á 10 milliliter och över 400 plastflaskor á 30 milliliter. Utöver de beslagtagna ämnena och tillbehören kom det under Tullens förundersökning fram att den huvudmisstänkte hade mottagit åtminstone 3 000 glasampuller och 30 liter polyetylenglykol (PEG).

Enligt Tullens förundersökning har uppskattningsvis 1000–1500 st. 10 milliliters ampuller och 350 st. 30 milliliters ampuller testosteron kommit ut på den illegala marknaden. Utöver dopningsmedel har det på den illegala marknaden också kommit ut olika receptbelagda läkemedelssubstanser som används vid hormonbehandling av erektionsstörningar och kvinnlig bröstcancer. Dessa läkemedelssubstanser används av läkemedelsmissbrukare bl.a. för att minska östrogenproduktionen. Enligt Tullens förundersökning uppgår värdet på dopningsmedlen som kommit ut på marknaden till mer än 75 000 euro.

Beloppet av återtagen vinning av brott samt mängden beslagtagna ämnen betydande

Tullen beslagtog från den huvudmisstänktes bankkonton nästan 70 000 euro samt 9,24 bitcoin, vars värde vid tidpunkten för beslaget var mer än 8 300 euro. Under förundersökningen har Tullen därtill vid genomsökningar och i samband med import hos de misstänkta beslagtagit sammanlagt över 14 000 milliliter dopningsmedel i flytande form och över 9 300 gram dopningsmedel i pulverform samt över 7 300 milliliter läkemedelssubstanser i flytande form och över 4 000 läkemedelssubstanser i pulverform.

De dopningsmedel som Tullen beslagtagit och de dopningsmedel som enligt Tullens förundersökning hade sålts vidare skulle ha räckt till mer än 2 100 användningsperioder. Med en användningsperiod avses enligt Högsta domstolens riktlinjer (beslut 2008:51, 2009:67) den mängd dopningsmedel som en person i genomsnitt använder under en period av fyra månader.

Tullens förundersökning har blivit klar vad flera smugglingsfall och brottshelheten med grova dopningsbrott beträffar och ärendet har överförts till åklagaren för åtalsprövning vid Östra Finlands åklagarämbete.

Pressmeddelande